Een bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Stel dat men wil weten of, en zo ja wat voor, een bouwvergunning nodig is voor het bouwen van een vrijstaande garage van één bouwlaag op het achtererf – waar geen ander bouwwerk staat -van een bestaande woning. De geplande garage bevindt zich op 2 m van openbaar groen en op 2 m van het naburige erf en beslaat 40% van het achtererf. De woning is bestemd voor winkel huren haarlem permanente bewoning, niet tijdelijk, is niet een monument en de afmetingen van de garage zijn 6 x 3 x 2,5 m. De tabel volgend, van links naar rechts, zetten we de volgende stappen: Bouwen —7 Geen opdracht gemeente of gewoon onderhoud —7 Geen balkon, balkonvloerafscheiding, zonwering, reclamezuil —7 Aan- of uitbouw, bijgebouw, kozijn, dakkapel, erfscheiding (het is immers een op de grond staand bijgebouw van één bouwlaag bij een bestaande woning dat strekt tot vergroting van het woongenot) —7 Geen monument —7 Bouwwerk voldoet aan alle kenmerken van art. 2 Bblb, gezien de beschrijving van de kenmerken bij noot 7. De conclusie is dat geen bouwvergunning nodig is: ‘Vrij’. Als dezelfde garage niet aan alle winkel huren tilburg kenmerken voldoet, bijvoorbeeld indien de hoogte 4 m is, is een lichte bouwvergunning nodig. Zie noot 8: ‘Lichte bv’. Als dezelfde garage niet aan alle kenmerken voldoet en ook niet aan de hoogte- of oppervlaktematen die zijn gesteld voor een lichte bouwvergunning, bijvoorbeeld als de bruto-oppervlakte van de garage 51 m2 is, is een reguliere bouwvergunning nodig.
Toelichting bij tabel 6.1 1 Opdracht gemeente ofg ewoon onderhoud: bouwen ingevolge een aanschrijving als bedoeld in art. 13, 13a of 14 lid 1 Wonw dan wel winkel huren breda een handhavingsbesluit of dat behoort tot het gewone onderhoud (art. 6 onder a Bblv).
2 Monument: bouwen in, op, aan of bij een monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of een monument als bedoeld in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening, of in een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988.
3 Vrij: bouwvergunningsvrij bouwwerk, geen bouwvergunning nodig; Lichte bv: lichte bouwvergunning nodig; Reguliere bv: reguliere bouwvergunning nodig.
4 Balkon, balkonvloerafscheiding, zonwering, reclamezuil: de bouwwerken bedoeld in art. 6 onder b, c, d en e Bblb: b een balkon, mits winkel huren groningen de bruto-oppervlakte minder is dan 2 m2; c een vloerafscheiding op een balkon of dakterras; d een zonwering bij andere gebouwen dan woningen en woongebouwen; e een op de grond staande reclamezuil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *