De residuele rekentechniek

Bij het toepassen van de residuele rekentechniek, is het ook nodig te controleren of een model consistent is. Voorts is het belangrijk om na te gaan wat de gevoeligheid van de berekende resultaten voor bepaalde aannamen (parameters) is door bijvoorbeeld verschillende scenario’s door te rekenen. In dit vraagstuk gaat het om de berekening van de kavelprijs voor een woning. Situatie Een ontwikkelende belegger dingt mee voor de aankoop van bouwrijpe kavels die bestemd vergaderruimte huren haarlem zijn voor de ontwikkeling van eengezinswoningen in het goedkope segment. De grondprijzen voor huurwoningen zijn lager dan de grondprijzen voor vergelijkbare koopwoningen. De gemeente is van plan in het koopcontract voor de grond een clausule op te nemen dat de koper van de grond de woning pas mag verkopen (uitponden) nadat de woning eerst voor een periode van 10 jaar als huurwoning is geëxploiteerd. Uitgangspunten – Bouwtijd: 2 jaar, vanaf heden – Bouwkosten per woning: € 90.000 inclusief afkoop vergaderruimte huren tilburg prijsstijgingen, BTW, rente, bijkomende kosten etc. Turnkey – Marge ontwikkelaar: 0,0%, deze marge berekent de ontwikkelaar zowel over de bouwkosten als over de grond – Huidige marktwaarde woning: € 125.000 als koopwoning VON – Waardestijging: 2,0% per jaar – Huidig huurniveau: € 605 per maand per woning – Huurstijging: 2,0% per jaar – Exploitatiekosten bij aanvang: € 500 per woning per jaar – Stijging exploitatiekosten: 2,0% per jaar – Rendementseis: 8,0% per jaar – Factor k.k.: 9,0%, voor vraag B – Exploitatieperiode: 10 jaar – Alle bedragen vergaderruimte huren breda zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW. HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 219 Vragen A Stel dat de woning aan het eind van de exploitatieperiode door de belegger wordt verkocht. Wat is dan de verwachte verkoopprijs k.k.? B Maak een kasstroomschema van deze casus. C Gebruik het schema om de grondwaarde te berekenen. D Bij deze vraag maken we een onderscheid tussen de bouw- en de exploitatiefase. We gaan er vanuit dat de ontwikkelafdeling de woning bij oplevering verkoopt aan de beleggingsafdeling. De beleggingsafdeling gebruikt het BAR om te toetsen of de koopsom marktconform is. 1. Wat is de waarde van de woning voor de beleggingsafdeling bij aanvang van de beleggingsperiode? 2. Tegen welk BAR koopt de beleggingsafdeling de woning? E 1. Wat kan de ontwikkelaar bij oplevering voor de grond betalen? Wat kan hij nu betalen? 2. Wat kan de ontwikkelaar voor de grond betalen bij start bouw? 3. Wat is de grondquote bij start bouw? (Bereken zowel de exclusief/exclusief als de exclusief/inclusief BTW grondquote) F 1. Wat kan de ontwikkelaar voor de grond vergaderruimte huren groningen betalen als hij de woning direct als koopwoning kan verkopen (hoewel de gemeente dit niet toestaat)? 2. Wat zijn in dit geval de grondquotes? G Naast het scenario dat onder de uitgangspunten is opgenomen, worden u nog 3 scenario’s met afwijkende aannamen aangereikt. U wordt verzocht voor deze scenario’s dezelfde resultaten te berekenen als hierboven. U kunt de scenario’s doorrekenen door: 1. Kopieën te maken van het rekenblad; 2. De berekening op één rekenblad te dupliceren; 3. Of door gebruik te maken van de mogelijkheden die de Excel Gegevenstabel u biedt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *