Mintzberg

Mintzberg In zijn boek noemt Mintzberg vier mythen die bij nader onderzoek niet houdbaar blijken: 1. de bedrijfspand huren Haarlem manager is een bedachtzame en systematische plannenmaker; 2. de Bedrijfsruimte huren in Eindhoven effectieve manager hoeft geen vaste werkzaamheden te verrichten; 3. de kleine kantoorruimte huren groningen topmanager heeft behoefte aan gebundelde informatie, die het best wordt verstrekt […]

huur-verhuurmarkt

huur-verhuurmarkt   Met name voor kantoren en winkels, en in beperktere mate voor bedrijfsruimte, is sprake van een huur-verhuurmarkt met een ruime hoeveelheid transactiegegevens. Voor dergelijke objecten kan de kapitalisatiemethode, waarbij huuropbrengsten over de  kantoorpand te huur Eindhoven levensduur van het object worden gekapitaliseerd, worden toegepast. In de vastgoedwereld zijn het brutoaanvangsrende- ment (BAR) en het […]

AFSTOTINGSFLEXIBILITEIT

AFSTOTINGSFLEXIBILITEIT Zeker de kantoorpand te huur Eindhoven laatste decennia worden ondernemingen en organisaties in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische interne en externe omgeving. Fusies, overnames, verandering van productieprocessen en veranderende kantoorconcepten zijn aan de bedrijfspand huren Haarlem orde van de dag. De huisvestingsbe- hoefte volgt deze dynamiek. Met steeds kortere tussenpozen verandert de kwantitatieve en kwalitatieve […]

asstromen en de tijdswaarde van geld

asstromen en de tijdswaarde van geld Zowel bij het BAR als bij het NAR wordt alleen impliciet rekening gehouden met het verloop van het saldo van inkomsten en uitgaven (de kasstroom of cashflow) in de tijd en de tijdswaarde van geld. Zowel het kas- stroombegrip als het begrip ‘tijdswaarde van geld’ verdient nadere uitleg. Het […]