huur-verhuurmarkt

huur-verhuurmarkt   Met name voor kantoren en winkels, en in beperktere mate voor bedrijfsruimte, is sprake van een huur-verhuurmarkt met een ruime hoeveelheid transactiegegevens. Voor dergelijke objecten kan de kapitalisatiemethode, waarbij huuropbrengsten over de  kantoorpand te huur Eindhoven levensduur van het object worden gekapitaliseerd, worden toegepast. In de vastgoedwereld zijn het brutoaanvangsrende- ment (BAR) en het […]

AFSTOTINGSFLEXIBILITEIT

AFSTOTINGSFLEXIBILITEIT Zeker de kantoorpand te huur Eindhoven laatste decennia worden ondernemingen en organisaties in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische interne en externe omgeving. Fusies, overnames, verandering van productieprocessen en veranderende kantoorconcepten zijn aan de bedrijfspand huren Haarlem orde van de dag. De huisvestingsbe- hoefte volgt deze dynamiek. Met steeds kortere tussenpozen verandert de kwantitatieve en kwalitatieve […]

Stedelijke ontwikkeling

  GEBIEDSONTWIKKELING Voordat gebouwen kunnen worden gebouwd gaat daar een proces op een hoger abstractieniveau aan vooraf. Vragen als: Waar mag worden gebouwd? Hoe hoog mag worden gebouwd? Voor wie wordt er gebouwd? Hoe wordt een gebied ontsloten? moeten worden beantwoord. Gebouwen hebben altijd een relatie met de omgeving waarin zij worden neergezet. In de […]