De heksenjacht

Gerelateerde afbeelding
We associëren de wetenschap vaak met seculiere en tolerante normen en waarden. Als je het zo bekijkt, is het vroegmoderne Europa wel de laatste plaats waar je een wetenschappelijke revolutie zou verwachten. In de tijd van Columbus, Copernicus en Newton had Europa de hoogste concentratie religieuze fanatici ter wereld en de laagste tolerantiedrempel.
De grootheden van de wetenschappelijke revolutie leefden in een maatschappij die joden en moslims verbande, in het wilde weg ketters verbrandde, heksen vermoedde in alle kattenliefhebsters van kantoor huren haarlem zekere leeftijd en zo’n beetje bij elke vollemaan een nieuwe geloofsoorlog begon. Als je rond 1600 naar Caïro of Istanboel zou reizen, zou je daar een multiculturele, tolerante metropolis aantreffen waar soennieten, sjiieten, orthodoxe christenen, katholieken, Armeniërs, kopten, joden en zelfs een incidentele hindoe relatief harmonieus samenleefden. Ze hadden zo hun conflicten en rellen en het Ottomaanse Rijk discrimineerde stevig op religieuze gronden, maar vergeleken met Europa was het een liberaal paradijs. Als je vervolgens was doorgevaren naar Parijs of Londen, had je steden gevonden die barstten van het religieuze extremisme en waar alleen mensen konden wonen die bij de dominante sekte hoorden. In Londen vermoordden ze katholieken, in Parijs vermoordden ze protestanten, de joden waren allang verjaagd en geen verstandig mens zou er zelfs maar van dromen om moslims binnen te laten. Toch begon de wetenschappelijke revolutie in Londen en Parijs, en niet in Caïro oflstanboel. De geschiedenis van de moderne tijd wordt kantoor huren breda doorgaans afgeschilderd als een strijd tussen wetenschap en religie. In theorie zijn wetenschap en religie allebei vooral geïnteresseerd in de waarheid, en omdat ze elk een andere waarheid hebben, kunnen ze alleen maar botsen. Maar in wezen geven wetenschap en religie allebei niet bijster veel om de waarheid en daardoor kunnen ze makkelijk compromissen sluiten, co-existeren en zelfs samenwerken.

De examenuitslagen

Gerelateerde afbeelding

Een schoolhoofd zou zeggen: ‘Ons systeem werkt. In de laatste vijf jaar zijn de examenuitslagen met 7,3 procent gestegen.’ Maar is dat de beste manier om een school te beoordelen? Een functionaris in het oude Egypte kon zeggen: ‘Ons systeem werkt. We innen meer belastingen, graven meer kanalen en bouwen grotere piramiden dan wie dan ook ter wereld.’ En jawel, het Egypte van de farao’s was wereldkoploper op het gebied van belastingen, irrigatie en piramidebouw. Maar is dat echt wat het meeste telt? Mensen hebben allerlei materiële, sociale en psychologische behoeften. Het is verre van duidelijk of boeren in het oude Egypte meer liefde of betere sociale contacten hadden dan hun jagende, verzamelende kantoor huren haarlem voorouders en in termen van voeding, gezondheid en kindersterfte ziet het ernaar uit dat het leven zelfs slechter was geworden. Een document uit circa i850 v.Chr. uit de regeerperiode van Amenemhat m – de farao die het Fajoemmeer aanlegde -verhaalt over een welgestelde man, Dua-Khety geheten, die zijn zoon Pepy naar school bracht om voor klerk te leren. Onderweg vertelde Dua-Khety over het miserabele leven van boeren, arbeiders, soldaten en ambachtslieden, als aansporing voor Pepy om al zijn energie aan zijn studie te wijden en aan het ongelukkige lot van de meeste mensen te ontsnappen. Volgens Dua-Khety was het leven van een bezitloze landarbeider vol ontberingen en ellende. Hij werkte de hele dag, gehuld in lompen, tot zijn handen onder de blaren zaten. Dan kwamen de ambtenaren van de farao hem halen om dwangarbeid te verrichten. In ruil voor al dat harde werk kreeg hij alleen ziekte. Als hij al levend thuiskwam, was hij volkomen uitgeput en versleten. Het lot van een boer met een eigen lapje grond was nauwelijks beter. Hij moest de hele dag emmers water van de rivier naar de akkers sjouwen. De zware last kromde zijn schouders en zijn nek kwam kantoor huren breda onder de zwerende wonden te zitten. In de ochtend moest hij zijn preiveld begieten, in de middag zijn dadelpalmen en in de avond zijn korianderveld. Uiteindelijk viel hij er dood bij neer.8 Misschien wordt de ellende in deze tekst expres wat aangedikt, maar niet veel. Egypte was het machtigste koninkrijk van zijn tijd, maar voor een eenvoudige boer betekende al die macht belastingen en dwangarbeid in plaats van ziekenhuizen en sociale bijstand.

Het Heilige Land

Gerelateerde afbeelding

Toen hij het kasteel verliet, kwamen de dorpelingen uit hun huisjes om hem uit te zwaaien en alle mooie meisjes keken verlangend naar de dappere kruisvaarder die de ongelovigen ging bestrijden. Toen hij was uitgevaren vanuit Engeland en door verre, vreemde landen kwam – Normandië, de Provence, Sicilië – kreeg hij gezelschap van groepen buitenlandse ridders, allemaal met dezelfde bestemming en hetzelfde geloof. Toen het leger eindelijk aankwam in het Heilige Land en de strijd aanging met de legermacht van Saladin, merkte John verbijsterd dat zelfs de snode Saracenen zijn geloof deelden. Ze waren weliswaar een beetje in de war en dachten dat de christenen de ongelovigen waren en de moslims de wil van God gehoorzaamden, maar ook zij accepteerden het basisprincipe dat mensen die voor God en Jeruzalem vochten na hun dood rechtstreeks naar de hemel zouden gaan. En zo weefde de middeleeuwse beschaving draadje voor draadje een web van betekenis, waarin John en zijn tijdgenoten als vliegen vastzaten. Het was ondenkbaar voor John dat al die verhalen aan de menselijke fantasie waren kantoor huren tilburg ontsproten. Misschien hadden zijn ouders en ooms het mis, maar de minstrelen dan, en al zijn vrienden, de dorpsmeisjes, de geleerde priester, de baron van de overkant van de rivier, de paus in Rome, de Provençaalse en Siciliaanse ridders en zelfs de moslims -was het mogelijk dat die allemaal hallucineerden? En de jaren verstrijken. Onder de ogen van de historicus valt het web van betekenis uit elkaar en wordt er een nieuw web gesponnen. Johns ouders overlijden, en daarna ook al zijn broers en vrienden. Minstrelen raken uit de mode, met hun liederen over de kruistochten, en nu worden toneelstukken over tragische liefdes populair. Het familiekasteel brandt tot de grond toe af en als het herbouwd wordt, is het zwaard van opa Henry nergens meer te bekennen. De kerkvensters begeven het tijdens een winterse storm en op de nieuwe vensters staan geen afbeeldingen van Godfried van Bouillon en de kantoor huren groningen zondaars in de hel, maar van de grote overwinning van de Engelse koning op de koning van Frankrijk. De plaatselijke priester noemt de paus niet meer ‘onze heilige vader’, want die wordt inmiddels ‘die duivel in Rome’ genoemd. Op de dichtstbijzijnde universiteit buigen geleerden zich nu over oud-Griekse manuscripten, ze ontleden lichamen en achter gesloten deuren wordt zachtjes gefluisterd dat er misschien helemaal niet zoiets als de ziel bestaat.

Declaration on Consciousness

Gerelateerde afbeelding

In het geval van mensen gaan we er desondanks van uit dat we ze kunnen geloven als ze zeggen dat ze bij hun volle bewustzijn zijn. Op basis van die minimale aanname kunnen we tegenwoordig de hersensignaturen van het bewustzijn aanwijzen, die vervolgens systematisch gebruikt kunnen worden om het verschil te zien tussen een bewuste en een niet-bewuste staat bij mensen. En zodra we meer inzicht krijgen in deze tekenen van bewustzijn, kunnen we daarmee in de toekomst misschien ook vaststellen of andere dieren een bewustzijn hebben, aangezien dierenenhersenen veel gemeen hebben met de onze. Als een hondenbrein vergelijkbare patronen vertoont als een bewust mensenbrein is dat een sterke aanwijzing dat honden een bewustzijn hebben. De eerste proeven met apen en muizen tonen aan dat apen- en muizenhersenen inderdaad de bekende tekenen van bewustzijn vertonen.8 Maar gezien de verschillen tussen dieren- en mensenhersenen en gezien het feit dat we nog lang niet alle geheimen van het bewustzijn hebben ontraadseld, kan het nog decennia duren voor er onweerlegbare onderzoeksresultaten komen waar zelfs de sceptici niet omheen kunnen. Wie moet in de tussentijd de bewijslast dragen? Blijven kantoor huren haarlem we honden voor geestloze automaten houden tot het tegendeel wordt bewezen, of behandelen we honden als bewuste wezens zolang er nog geen overtuigend bewijs van het tegendeel is? Op 7 juli 2012 kwamen toonaangevende deskundigen op het gebied van neurobiologie en cognitiewetenschap bijeen op de universiteit van Cambridge voor het ondertekenen van de Cambridge Declaration on Consciousness (‘Cambridgeverklaring aangaande bewustzijn’), die stelt dat ‘convergerende aanwijzingen aanduiden dat niet-menselijke dieren beschikken over de neuroanatomische, neurochemische en neurofysiologische substraten van een bewuste staat en blijk kunnen geven van opzettelijke gedragingen. Deze aanwijzingen maken het waarschijnlijk dat mensen niet uniek zijn wat betreft de neurologische substraten die bewustzijn genereren. Niet-menselijke dieren, waaronder alle zoogdieren en vogels, en kantoor huren breda vele andere dieren, zoals octopussen, beschikken over dezelfde neurologische substraten.’9 Deze verklaring zegt nog net niet dat dieren een bewustzijn hebben, omdat daar nog steeds geen harde bewijzen voor zijn. Maar ze schuift de bewijslast wel naar andersdenkenden toe.

HET ANTROPOCEEN

Gerelateerde afbeelding

Pas in de jaren vijftig en zestig nam een groeiende groep experts afstand van deze strenge behavioristische theorieën en begon men het centrale belang van emotionele behoeften in te zien. In een reeks beroemde (en schokkend wrede) experimenten scheidde de psycholoog Harry Harlow babyaapjes kort na de geboorte van hun moeders en zette hij ze apart
in kleine kooien. Als ze de keuze kregen tussen een ijzeren nepmoeder met een melkflesje en een met zachte stof overtrokken nepmoeder zonder melk, klampten de apenbaby’s zich uit alle macht vast aan de melkloze stoffen moeder. Die babyaapjes wisten iets wat John Watson en de deskundigen van Infant Care zich niet realiseerden, namelijk dat zoogdieren niet kunnen leven op voedsel alleen. Ze hebben ook emotionele verbintenissen nodig. De conference room haarlem evolutie heeft ze verder ingeprent dat emotionele verbintenissen eerder gevormd worden met zachte, donzige dingen dan met harde, metalige voorwerpen. (Daarom hechten kleine mensenkinderen zich ook veel vaker aan poppen, dekentjes en stinkende lapjes dan aan bestek, stenen of blokken hout.) De behoefte aan emotionele binding is zo sterk dat Harlows babyaapjes zich afkeerden van de voedende metalen nepmoeder en zich richtten op het enige object dat in hun behoefte leek te kunnen voorzien. Helaas beantwoordde de stoffen moeder hun affectie nooit, waardoor de kleine aapjes ernstige psychologische en sociale problemen kregen en opgroeiden tot neurotische, asociale volwassenen. Tegenwoordig kijken we vol onbegrip terug op die vroegtwintigsteeeuwse opvoedingsadviezen. Hoe konden de deskundigen zo blind zijn om niet te zien dat kinderen emotionele behoeften hebben en dat hun mentale en fysieke gezondheid net zo goed afhangt van het bevredigen van die behoeften als van voedsel, onderdak en medicijnen? Maar als het om andere zoogdieren gaat, blijven we ontkennen wat zo ontzettend voor de hand ligt. Net als John Watson en de deskundigen van Infant Care hebben boeren van oudsher voorzien in de materiële behoeften van biggetjes, kalfjes en babygeitjes, maar negeerden ze hun emotionele behoeften. Zowel de vlees- als de zuivelindustrie is dus gebaseerd op het verbreken van de meest fundamentele emotionele band in het zoogdierenrijk. Boeren laten hun fokzeugen en melkkoeien keer op keer insemineren. Maar de conference room breda biggen en kalveren worden kort na de geboorte van hun moeder gescheiden en zitten hun dagen vaak uit zonder ooit bij haar te drinken of de warme aanraking van haar tong en lichaam te voelen. Wat Harry Harlow een paar honderd aapjes heeft aangedaan doet de vlees- en zuivelindustrie elk jaar met miljarden dieren.

De kennisparadox

Gerelateerde afbeelding
De voorspelling dat de mensheid in de eenentwintigste eeuw vermoedelijk zal streven naar onsterfelijkheid, geluk en goddelijkheid kan ertoe leiden dat hele groepen mensen daar boos of bang van worden, of zich helemaal van het thema afwenden, dus een paar verduidelijkingen zijn wel op zijn plaats. Ten eerste is dit niet wat de meeste individuen ook echt zullen doen in de eenentwintigste eeuw. Het is wat de mensheid als collectief zal doen. De meeste mensen zullen bij deze projecten waarschijnlijk maar een klein rolletje spelen, of helemaal geen rol. Zelfs als honger, epidemieën en oorlog minder voorkomen, zullen miljarden mensen in ontwikkelingslanden en achterbuurten nog steeds te maken hebben co-working space haarlem met armoede, ziekte en geweld, terwijl de elites al bezig zijn met eeuwige jeugd en goddelijke vermogens. Dat klinkt ronduit onrechtvaardig. Zolang er nog één kind sterft aan ondervoeding of één volwassene sneuvelt in een drugsoorlog, zou de mens zich puur en alleen moeten richten op het bestrijden van die kwaden, zullen sommigen zeggen. Pas als het laatste zwaard is omgesmeed tot een ploegschaar mogen we aan iets nieuws gaan denken. Maar zo werkt de geschiedenis niet. De mensen die in paleizen wonen hebben altijd andere agendapunten gehad dan armoedzaaiers in golfplaathutjes, en dat zal in de eenentwintigste eeuw niet snel veranderen. Ten tweede is dit een historische voorspelling en geen politiek manifest. Zelfs als we het lot van de achterbuurtbewoners even achterwege laten, is het nog verre van duidelijk of we ons echt moeten richten op onsterfelijkheid, geluk en goddelijkheid. Het zou best eens een enorme vergissing kunnen blijken om ons op die projecten te storten. Maar de geschiedenis barst van de enorme vergissingen. Gezien ons verleden en onze huidige normen en waarden lijkt het evident dat we wel degelijk zullen streven naar geluk, goddelijkheid en onsterfelijkheid, zelfs als het onze dood zal worden. Ten derde is streven niet hetzelfde als bereiken. De geschiedenis wordt vaak bepaald door overdreven verwachtingen. De geschiedenis van het twintigste-eeuwse Rusland is grotendeels co-working space breda bepaald door het communistische streven om ongelijkheid uit te bannen, maar dat is niet gelukt. Mijn voorspelling is gericht op wat de mensheid zal probéren te bereiken in de eenentwintigste eeuw, en niet op wat we zûllen bereiken. Onze toekomstige economie, maatschappij en politiek zullen bepaald worden door het streven om de dood te overwinnen. Dat wil nog niet zeggen dat de mens in 2100 onsterfelijk zal zijn.

De sociale zekerheid

Gerelateerde afbeelding

In de negentiende en twintigste eeuw werd wel veel lippendienst bewezen aan Benthams idee, maar regeringen, bedrijven en laboratoria richtten zich toch op directere, duidelijker omlijnde doelen. Landen maten hun succes af aan de grootte van hun grondgebied, de toename van hun bevolking en de groei van hun bruto nationaal product, en niet aan het geluk van hun burgers. Geïndustrialiseerde landen als Duitsland, Frankrijk en Japan zetten gigantische onderwijs-, gezondheidszorg- en welzijnssystemen op, maar die systemen waren meer bedoeld om de natie te versterken dan om het individuele welzijn te bevorderen. Scholen werden opgericht om goed opgeleide, gehoorzame burgers te leveren die de natie trouw zouden dienen. Jongeren moesten op hun acht
tiende niet alleen patriotten zijn, ze moesten ook kunnen lezen en schrijven, zodat ze de dagorders van de brigadier konden lezen en strijdplannen voor de volgende dag konden opstellen. Ze moesten kunnen rekenen om de baan van een granaat te kunnen inschatten of de geheime codes van de vijand te kraken. Ze hadden een kantoor huren tilburg redelijke kennis van elektronica, mechanica en geneeskunde nodig om radio’s te bedienen, tanks te besturen en gewonde kameraden te verzorgen. Als ze uit het leger kwamen, werden ze geacht de natie te dienen als kantoorbeambten, leraren en technici, om een moderne economie op te bouwen en bergen belasting te betalen. Hetzelfde gold voor de gezondheidszorg. Aan het eind van de negentiende eeuw begonnen landen als Frankrijk, Duitsland en Japan het volk gratis gezondheidszorg te bieden. Ze financierden vaccinaties voor zuigelingen, evenwichtige voeding voor kinderen en gymlessen voor tieners. Ze legden stinkende moerassen droog, roeiden muggen uit en legden riolen aan. Dat deden ze niet om hun volk gelukkig te maken, maar om de natie te versterken. Het land had stevige soldaten en arbeiders nodig, gezonde vrouwen die nog meer soldaten en arbeiders konden baren, en bureaucraten die keurig om acht uur ’s ochtends op kantoor verschenen in plaats van ziek in bed te liggen. Zelfs de sociale zekerheid is oorspronkelijk opgezet ten dienste van de natie en niet voor behoeftige individuen. Toen Otto von Bismarck eind negentiende eeuw als eerste kantoor huren groningen begon met staatspensioenen en bijstand deed hij dat vooral om de burgers aan zich te binden en niet per se om hun situatie te verbeteren. Je vocht voor je land als je achttien was en je betaalde je belastingen als je veertig was, want je rekende erop dat de staat voor je zou zorgen als je zeventig was.

De werkelijkheid

Gerelateerde afbeelding

Als ik later dood ben, dan weet ik eindelijk alles. Dat ene rare zinnetje schiet door mijn hoofd als ik achter Renard door de lange kloostergang met gebogen gewelven loop. Links ligt de binnentuin van het klooster waarin verschillende soorten kruiden groeien. Wat weet ik eigenlijk allemaal niet, wat mijn overleden moeder al wel wist? Het geheim van het leven lijkt op een clou die tijdelijk kantoor huren tilburg wij op aarde maar niet kunnen zien. Is het niet zo dat je na het overlijden ineens de waarheid achter het leven begrijpt en dat deze zo eenvoudig en logisch is, dat je niet snapt waarom niemand in de wereld daar ooit op is gekomen? “Renard, ken jij het geheim van het leven?” vraag ik. “Ik heb ondertussen al een paar stappen gemaakt. Het leven lijkt de realiteit te zijn zoals we haar ervaren, maar zo is het niet. De werkelijkheid wordt gevormd door de universele wetten. Er bestaat een vierde dimensie die ons leven bepaalt, maar die tijdelijk kantoor huren groningen we met onze zintuigen niet kunnen waarnemen. Dat is het grote geheim van het universum,” antwoordt Renard.
Ik kijk mijn neef niet begrijpend aan wegens zijn cryptische opmerkingen. Iets in mij zegt dat Renard zoveel meer weet dan dat hij aan mij vertelt. Ik ben benieuwd wat me nog allemaal te wachten staat.

De volksbuurt Soesterkwartier

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Binnen een week moeten we ons huis verlaten. In Laren is geen sociale woning te vinden, daarom verhuizen we naar Amersfoort, waar we een piepkleine flat in de volksbuurt Soesterkwartier toegewezen krijgen. De laatste avond voor ons vertrek maken we nog een laatste fles champagne open, die ik in de tuin had verstopt om deze uit de handen van de gieren te houden. We toasten niet om de verhuizing te vieren, maar om onszelf moed in te drinken voor de nieuwe werkelijkheid die we tegemoet gaan. En dat is niet zo’n gek idee. De muren van onze flat in het Soesterkwartier lijken wel van bordkarton. We kunnen de ruzies van de beide buren letterlijk volgen en horen in onze slaapkamer exact wanneer de buurvrouw heftig aan haar trekken komt. We leren nieuwe scheldwoorden als: teringlijer, kankerhoer en kutmarokkaan en we leren om tijdelijk kantoor huren haarlem op de aanbiedingen in de supermarkt te letten. Met dertig euro boodschappengeld per week is het geen feest aan tafel. We gaan nog net niet dood van de honger, maar daar is ook alles mee gezegd. Gelukkig krijgen we af en toe van de ouders van Kathleen wat geld toegestopt, zodat we bij een linke loetje die twee straten verderop woont, voor vijftig euro twee fietsen kunnen aanschaffen. Ook reizen we voor het eerst in twintig jaar weer met het openbaar vervoer en voelt het vreemd aan om elk dubbeltje twee keer om te draaien, voordat je het kunt uitgeven. Amersfoort is een gezellige stad met een oude middeleeuwse kern, maar tijdelijk kantoor huren breda winkelen zonder geld op zak is geen leuk tijdverdrijf. Zeker niet als je het altijd gewend bent geweest om uit te geven wat je wilt. Als je succesvol bent, heb je veel vrienden. Deze uitspraak klopt als een bus is onze ervaring. We hadden veel vrienden, van wie we dachten dat de vriendschapsband hecht en warm was. Maar sinds we in het Soesterkwartier wonen, blijken veel vriendschappen niet veel meer dan gebakken lucht te zijn.

De relatie tussen certificering en totale kwaliteitszorg

Gerelateerde afbeelding

Veel bedrijven menen ten onrechte dat het verkrijgen van een certificaat gelijk staat aan Total Quality Management TQM of kwaliteitsmanagement. In feite is een certificaat niet meer dan een momentopname, en zeker geen waterdichte garantie dat het kwaliteitsbesef stevig in de onderneming is verankerd. Een certificaat fungeert op korte termijn als garantie voor afnemers dat de geleverde produkten en diensten aan bepaalde eisen voldoen. Op langere termijn is een certificaat een garantie voor permanente rendementsverbetering. Het ziet ernaar uit dat TQM met in het kielzog de certificering, gestaag aan belang wint. Niet in de laatste plaats omdat het de klant in het middelpunt plaatst en diezelfde klant veeleisender flexplek huren haarlem wordt en tegelijkertijd meer keuze heeft. Maar kwaliteitszorg behelst nog een centraal thema: tevreden en gemotiveerd personeel. Want hoe goed je systemen en procedures ook in kaart brengt, inricht en verbetert, het is uiteindelijk het personeel dat de produkten maakt, diensten levert en de klant al dan niet klantvriendelijk tegemoet treedt. Bedrijven blijken tamelijk gemakkelijk de technische kant van TQM op orde te kunnen krijgen, ma ‘ar hebben veel moeite met de menselijke kant.
3 Nieuwe internationale en nationale wetgeving met betrekking tot productaansprakelijkheid. De producent kan hierdoor altijd aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een door hem vervaardigd product. Het beschikken over een kwaliteitscertificaat zou de hoogte van de schadeclaim kunnen beperken. Verder zouden verzekeringsmaatschappijen weleens eisen kunnen gaan stellen op dit gebied.
In i987 besloot de Europese Commissie tot de invoering van internationale normen voor kwaliteit. De gebruikte normen waaraan een flexplek huren breda kwaliteitssysteem moet voldoen zijn afkomstig van de International Organi- lnternationalürganisationfor sation for Standardization, afgekort de 1so. Standardization De Nederlandse versies van deze normen staan bekend als NEN-ISO. ISO De NEN-IS0-9000-serie bestaat uit drie normen, namelijk NEN-1so 9001, 9002 en 9003. NEN-1so 9000 en 9004 kunnen worden opgevat als algemene beschrijvingen en richtlijnen waarin wordt aangegeven op welke wijze de NEN-1so-normen gehanteerd moeten worden. De normen kunnen worden gebruikt in het kader van de contractuele verhouding tussen leverancier en afnemer.
553
Y.-< Netsca11e • [NNI -Nederlands