Vraagvoorspelling

Vraagvoorspelling is een belangrijke input voor logistieke beheerssystemen, Vraagzoals MRP en DRP (zie de hoofdstukken 6 en 7). De afdelingen marketing en voorspelling verkoop zijn vaak verantwoordelijk voor het maken van die inschatting.
Karakteristiek aan voorspellingen zijn de vergaderruimte huren haarlem volgende aspecten: Voorspellingen zijn gewoonlijk fout. Hoe vreemd dit ook mag klinken, voorspellingen kamen zelden exact uit. Het gaat eerder om het benaderen van de werkelijkheid. De fout moet dus zo klein mogelijk zijn. Een voorspelling moet meer inhouden dan een enkel getal. Men moet ook nagaan welke afwijking verwacht kan worden in de voorspelling. Geaggregeerde voorspellingen zijn nauwkeuriger. Het is gemakkelijker en beter te voorspellen hoeveel BMW’s van de 5-serie er in totaal verkocht worden, dan het aantal van de typen 525, 531 enzovoort, te specificeren. Aggregeren wil zeggen: gelaagdheid aanbrengen of samenvoegen. Een Aggregeren hoge aggregatie betekent: een hoge graad van abstractie, ofwel minder concreet. Dit kan vergaderruimte huren tilburg nuttig zijn in het geval van het bepalen van overeenkomstige behoeften. Zo zal het niet nodig zijn dat een golfkartonfabrikant voor de langere termijn precies wil weten hoeveel dozen van welk type men wil afnemen. Wel zal hij willen weten hoeveel oppervlakte of gewicht aan golfkarton er in totaal nodig is, om zodoende weer afspraken te kunnen maken met de grondstoffenleveranciers. Hoe langer de voorspelhorizon is, des te vergaderruimte huren breda minder accuraat zal de voorspel- Voorspelling zijn. Het is vaak nauwkeuriger te voorspellen wat de behoefte aan horizon fietsen is voor de volgende maand, dan voor een jaar vooruit.
• In een voorspelmethode moet alle beschikbare informatie ingebracht worden. Als men op basis van een historisch verbruikspatroon de behoefte voor de vergaderruimte huren groningen toekomst inschat, moeten mogelijke verstoringen (zoals verkoopacties) daarin worden verdisconteerd.
We bespreken in deze paragraaf vier voorspelmethoden. Aan een van de vier besteden we een aparte subparagraaf, namelijk de voorspelmethode tijdreeksmodellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *