Verstandig vastgoed middels een vast stelsel

Om op een snelle manier met de verschillende partners in de vastgoedpraktijk te kunnen overleggen is het verstandig vastgoed middels een vast stelsel te beschrijven. Voor het beschrijven van vastgoed met betrekking tot het technische aspect wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van de NL-Sffi-elementencodering. Bij een systematische inventarisatie en codering van materialen en elementen hoort ook een systematische verzameling van gegevens met betrekking tot de hoeveelheden. In dit opzicht zijn de volgende normen van belang: NEN 2580: 1 997 Oppervlakten en inhouden van gebouwen: kleine kantoorruimte huren haarlem  termen, definities en bepalingsmethoden; NEN 3699: 1 993 Meetmethode voor het bepalen van nettohoeveelheden van bouwdelen, installatiedelen en resultaten met specificatierichtlijnen. Deze meetmethode wordt vaak aangeduid met de term StandaardMeetMethode (SMM) en geeft regels voor de uniforme bepaling van nettohoeveelheden van onderdelen van bouwwerken. Het is niet altijd bedrijfspand huren tilburg noodzakelijk van alle bouw- en installatiedelen de hoeveelheden te bepalen. Zo kan ervoor worden gekozen om bouw- en installatiedelen die voorlopig geen onderhoud behoeven buiten beschouwing te laten. Zo wordt tijd bespaard. Een juist inzicht in de hoeveelheden van de bouw- en installatiedelen die onderhoud behoeven is noodzakelijk voor: het maken van inspectielijsten (opnameformulieren); het opstellen van meerjarenbeheerplannen; het maken van technische beschrijvingen van de onderhoudsactiviteiten; het vergelijken en/of bedrijfspand huen in Breda beoordelen van offerteaanvragen; het uitvoeren van de onderhoudsmaatregelen. Indien er actuele tekeningen van het vastgoed aanwezig zijn, is het mogelijk de hoeveelheden vanaf de tekening te bepalen. Zijn deze tekeningen niet actueel of helemaal afwezig, dan rest slechts de mogelijkheid de hoeveelheden ter plekke te bepalen. Het maken van vlotte schetsen – met vermelding van de maten – is in dat geval bedrijfsruimte te huur te Groningen verantwoord en kost relatief weinig tijd. De maten kunnen makkelijk worden ingemeten met een precieze handheld lasermeter. Ook is, in aanvulling op de inventarisatie, het maken van foto’s aanbevolen, vanwege de extra gegevens die deze foto’s kunnen leveren. Inspectiehulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen Bij het inspecteren volgens de methode ConditieMeting dan wel de RgdBOEJ®­ methodiek wordt het vastgoed visueel geïnspecteerd, waarbij de gebreken worden geanalyseerd. In principe worden alle bouw- en eventueel installatiedelen beoordeeld op de aanwezigheid van gebreken, mits deze op een veilige manier kunnen worden geïnspecteerd. Mocht dit niet het geval zijn en moet de beoordeling toch plaatsvinden, 245 7.3.5 VASTGOEDMANAGEMENT dan kunnen extra veiligheidsvoorzieningen – hoogwerker, aanlijnpunten, enz. – uitkomst bieden. Eventueel kunnen specialisten worden ingeschakeld. Afhankelijk van het doel van de inspectie kunnen zowel destructieve als niet-destructieve instrumenten worden gebruikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *