Verhuur van onroerend goed

Verhuur van onroerend goed


Voor de  kantoorruimte huren eindhoven strijp s verhuur van onroerend goed geldt dezelfde basisregel als voor de levering van vastgoed. In beginsel is de in rekening te brengen huurtermijn vrijgesteld van de heffing van BTW.
BASISREGEL 3: DE VERHUUR VAN ONROEREND GOED IS VRIJGESTELD VAN BTW
Omdat de  kleine kantoorruimte huren haarlem verhuurder geen BTW in rekening brengt, mag deze de BTW die hem over de investerings- en onderhoudskosten in rekening is gebracht, ook niet in aftrek brengen. Voor de verhuurder nemen de kosten dus substantieel toe en hij zal deze toename verrekenen in de huurprijs. Dit zal ook voor de  kantoor huren in groningen aftrekgerechtigde huurder/ondernemer leiden tot een hogere huurprijs.
Op de basisregel bestaat een aantal uitzonderingen. In de volgende vijf situaties is sprake van een met BTW belaste verhuur. 1. De verhuur van machines en bedrijfsinstallaties. 2. De verhuur binnen het kader van het hotel-, pension-, kampeer- en vakantiebedrijf voor huurders voor een korte periode4. 3. De losse verhuur van parkeerruimte (voertuigen) en lig- en bergplaatsen (vaartuigen). 4. De verhuur van safeloketten. 5. De bedrijfspand huen in Breda verhuur van onroerende zaken anders dan woningen, indien zowel huurder als verhuurder daarvoor opteren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *