Vastgoedmanagement in theorie en praktijk

Vastgoedmanagement in theorie en praktijk Nog niet bedrijfspand huren Haarlem zo lang geleden lieten veel professionele en private vastgoedeigenaren in Nederland de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de exploitatie van hun vastgoed over aan beheerorganisaties. Dit waren ondernemingen, al dan niet gelieerd aan makelaars, die zich specialiseerden in het dagelijks beheer van bedrijfspand huren tilburg vastgoed. Nog steeds is dit geen ongewone zaak, maar beheerorganisaties hebben veelal hun naam veranderd in vastgoedmanagementorganisaties. Daarmee is niet alleen in theorie gezorgd voor begripsverwarring, ook zijn hiermee te hoge verwachtingen gewekt over de kwaliteit van dit beheer. Een kenmerk van het vastgoedbeheer, dat vaak ontstaat uit de disciplinaire scheiding. Een integrale aansturing van commerciƫle, technische en administratieve discipline ontbreekt veelal en wordt dientengevolge bedrijfspand huren in Breda vaak vanuit de eigenaar opgezet. Ofwel de eigenaar stuurt de disciplines en daarmee de organisatie van de vastgoedbeheerder aan. In de praktijk is er veel te weinig veranderd en loopt het vastgoedmanagement nog mijlenver achter bij de Angelsaksische praktijk. In de meeste gevallen (gunstige uitzonderingen daargelaten) is de term vastgoedmanagementorganisatie voor de in ons land actieve beheerders te veel van het goede. ( Bron: Real Estate Magazine nr. 9, 2000) 5.4 Dynamisch bedrijfsruimte te huur te Groningen vastgoedmanagement Succesvol vastgoedmanagement kan alleen maar duurzaam zijn wanneer vastgoedvraagstukken op een integrale en systematische wijze worden aangepakt. In welke mate het integrale huisvestingsconcept moet worden ingezet hangt af van de mana- 137 5.4 VASTGOEDMANAG EM ENT gementopgave en van de complexiteit van het vraagstuk. Die complexiteit is een uitvloeisel van het dynamische karakter van vastgoedmanagement. Met andere woorden: het is aan verandering onderhevig. Deze verandering vindt haar oorzaak in de karaktereigenschappen van de mens. Voor de mens is vastgoed vooral emotie. Het vastgoed op zichzelf is niet belangrijk; de functionele mogelijkheden voor de gebruiker zijn doorslaggevend. Vastgoed ondersteunt de gebruiker in zijn leef- of bedrijfsstijl. De mens is homo faber ( makende mens), omdat hij waarden nastreeft. Zijn maaksels helpen hem bij het meer en beter realiseren van deze waarden. In dit meer en beter zit de aanwijzing dat de mens altijd bezig zal blijven nieuwe dingen voort te brengen. Hij zal voortdurend op zoek blijven naar nieuwe vormen van vastgoedgebruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *