Vastgoedfinanciering

Vastgoedfinanciering

Inleiding Het bedrijfspand huren Haarlem verwerven en exploiteren van vastgoed kost geld. Met andere woorden, met het kantoor huren Eindhoven   bezit en/of het gebruik van vastgoed ontstaat een financieringsbehoefte. De wijze waarop in deze behoefte wordt voorzien, staat in dit hoofdstuk centraal. In de vastgoedfinanciering zijn verschillende partijen actief, met elk hun eigen rollen en belangen in het financieringsproces:
De eigenaar-gebruiker investeert in vastgoed als duurzaam productiemiddel. • De bank financiert vastgoed om rente-inkomsten te verwerven uit het vermogen dat aan derden ter beschikking is gesteld. • De kantoorpand huren groningen belegger investeert in vastgoed om inkomsten te verwerven uit huuropbrengsten en eventueel uit het op termijn verkopen van het object. • De ontwikkelaar investeert in het vastgoedproject om het op korte termijn na oplevering te kunnen doorverkopen aan de eigenaar-gebruiker of de belegger. Al deze partijen doen een beroep op anderen om in hun kapitaalbehoefte te voorzien. Allereerst kan hierbij onderscheid worden gemaakt in het  bedrijfsruimte huren in breda verwerven van additioneel kapitaal in de vorm van eigen vermogen (bijvoorbeeld door het uitgeven van aandelen) of in de vorm van vreemd vermogen (bijvoorbeeld door het afsluiten van leningen). Vervolgens kan bepaald worden in welke specifieke vorm het eigen en/of vreemd vermogen ter beschikking wordt gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *