Tracking en tracing

Tracking en tracing Tracking en tracing is simpel gezegd het volgen van goederen. In het kader van distributiebesturing kan dit veel waardevolle informatie opleveren onder andere in verband met het wel en dan niet halen van de afgesproken serviceprestatie kantoor huren haarlem tussen leverancier en afnemer. De essentie van tracking en tracing is het leveren van informatie ten behoeve van de beheersing van de fysieke goederenstroom door: • informatie te leveren over de locatie; • informatie te leveren over de status; onderweg, afgeleverd; • informatie te leveren over het tijdstip; aankomsttijd, aflevertijd.
De doelstelling van tracking en tracing valt onder te verdelen kantoor huren tilburg in drie categorieen: 1 kwaliteitsverbetering producten/ diensten: • verbeterde procesbeheersing; • minder klachten door vermissing van ladingen; • kortere responstijd op vragen van klanten; • hagere flexibiliteit door online-informatie; • minder fouten door toepassingen van informatietechnologie; 2 kostenreductie: • verlies van zendingen terugdringen; • minder kosten door terugdringen documentenstroom; • snellere facturering; • fraudegevoelige lading is beter te volgen; • minder fouten door elektronische informatie uitwisseling; 3 waarborgen continu”iteit: • omzetverhoging door betere dienstverlening aan de klant; • betere klantenbinding; • imagoverbetering; • nieuwe dienstverlening in de vorm van extra informatieverstrekking aan de klant.
Er zijn twee factoren waarom bedrijven behoefte hebben aan tracking en tracing: 1 als intern meetinstrument voor de beheersing van de goederenstroom; 2 als kantoor huren breda middel voor een verhoogde serviceverlening.
Tracking en tracing is een zeer belangrijk onderwerp geworden voor bedrijven die logistieke activiteiten uitvoeren, met name als het gaat om goederen met een beperkte houdbaarheid zoals levensmiddelen. De wetgeving over tracering van goederen wordt steeds strenger. Uiteindelijk zal de wetgeving afdwingen dat bedrijven de goederen kunnen traceren een schakel voor en een schakel in de keten na het eigen bedrijf (General Food Law, 2004). Toekomstige ontwikkelingen van traceerbaarheid hangen sterk samen met verdere wetgeving. Voor veel logistiek dienstverleners is tracking en tracing een service die ze aanbieden aan verladers, die willen weten waar de producten zieh in de logistieke keten bevinden. Seacon Logistics: ‘Tracking en tracing is uiterst belangrijk. Er wordt van ons verwacht dat wij de informatiestroom kantoor huren groningen zo transparant mogelijk maken’ (Tansen, 2000). Tracking en tracing kan een waardevolle bijdrage leveren aan het besturen van de goederenstroom door verladers en dienstverleners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *