Toepasbaarheid van het C2C-concept

De technosfeer bevat een groep van producten die zo geproduceerd zijn dat ze zullen moeten blijven circuleren maar met oneindig behoud van kwaliteit. In de huidige recycling worden uitermate bruikbare grondstoffen met elkaar gemengd waardoor een hybride kantoor huren haarlem ontstaat. C2C stelt dat producten zo ontworpen moeten worden dat deze homogene onderdelen te allen tijde weer gescheiden kunnen worden waardoor de kwaliteit behouden blijft. In het boek wordt dit ge’illustreerd door middel van kunststoffen uit tv’s die in ‘recycling’ worden samengesmolten om er een plastic bloempot van te maken, de kwaliteit van homogene grondstoffen gaat naar beneden en is uiteindelijk nooit meer bruikbaar. In de technosfeer kunnen producten weer ontleed worden en oneindig worden hergebruikt voor nieuwe kantoor huren tilburg applicaties, met behoud van kwaliteit.
Het concept be’invloedt de basis van productontwerp en vereist herziening van methoden en technieken door de gehele keten. In recente literatuur worden vergelijkingen getrokken met de industriele revolutie. Binnen C2C wordt de kern van productieprocessen en grondstofgebruik opnieuw beoordeeld. Er zijn de nodige implicaties voor de gehele waardeketen, omdat grondstoffen en producten geen nominale waarde van nul meer kunnen krijgen. Er is namelijk geen sprake van kwaliteitsverlies waardoor de levenscyclus van het product op een volledig andere wijze benaderd moet worden.
Wat is de toepasbaarheid van het concept binnen de bedrijfskunde en wat is de praktische haalbaarheid binnen organisatiekunde? Met deze vragen houdt men zieh op dit moment vaak bezig. Critici richten zieh met name op het feit dat het concept uitgaat van een oneindige consumptie die niet schadelijk is voor de omgeving, want: afval is voedsel. Critici stellen dat uiteindelijk grondstoffen altijd in de technosfeer terechtkomen waardoor de omvang van deze technosfeer alleen maar groter zal worden. Martens kantoor huren breda (2007) zegt hierover het volgende: ‘De gevolgen van C2C-systemen voor transport ( demontage en hergebruik van producten leiden tot meer vervoer) en energiegebruik (recycling kost veel energie) blijven daarbij doorgaans onderbelicht. Dat C2C leidt tot duurzame uitkomsten staat dus allerminst vast. Hoe afvalstromen zo kunnen worden geleid dat ze precies in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment en op de juiste plaats als “voedsel” voor andere processen kunnen dienen, met een gering beroep op transport en energie, is een open vraag. Hetzelfde geldt voor de vraag hoe de bijna inherente groei van de technosfeer kan worden beperkt: Er zijn kantoor huren groningen echter ondernemingen die wel degelijk met succes de C2C-filosofie hebben toegepast op hun bedrijfsvoering. In samenwerking met Braungarten McDonough herstructureerden zij succesvol hun productieproces en waardeketen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *