Strategische samenwerking

Gerelateerde afbeelding

Verschillende strategische doelen vereisen verschillende strategische instrumenten, waarvan een bepaalde vorm van strategische samenwerking er één kan zijn. Bepaalde strategische samenwerkingsvormen zijn in de ene markt gebruikelijker dan in de andere. In het algemeen kantoorruimte huren haarlem geldt dat een bepaalde vorm van een strategische samenwerking gerelateerd is aan de fase waarin de product-marktcombinatie zich bevindt. Naast de vier reeds eerdergenoemde vormen van strategische samenwerking geven we in figuur 4.19 nog meer mogelijke vormen. In dit overzicht zijn de vormen van strategische samenwerking in relatie gebracht met de dimensies organisatorische vervlechting en financiële vervlechting.
Strategische samenwerking kan een krachtig kantoorruimte huren tilburg strategisch wapen zijn om toegang te krijgen tot nieuwe technologieën en vaardigheden. Maar ze draagt ook het gevaar in zich dat de eigen kennis en vaardigheden door een beter georganiseerde partner worden overgenomen. De strategische doelen van de partners hoeven niet hetzelfde te zijn maar moeten wel in elkaars verlengde liggen. Ondernemingen die een strategische samenwerking aangaan moeten de strategische doelen van de potentiële partner leren kennen. De partners zullen ieder voor zich moeten analyseren welke invloed de strategische samenwerking zal hebben op de andere business units. Elke strategische samenwerking kantoorruimte huren breda zal slechts een deel van de strategie van de partners betreffen. Maar de kennis en vaardigheden of contacten, voortkomend uit de samenwerking, kunnen gebruikt worden ten gunste van de andere business units. De partners moeten gezamenlijk een samenwerkingsplan uitwerken waarin de opbrengsten op zowel de korte als de lange termijn voor alle partijen worden beschreven. Het plan zal gedurende de samenwerking continu kantoorruimte huren groningen moeten worden geëvalueerd op een vooraf overeengekomen, objectieve wijze en eventueel worden bijgesteld om samenwerkingsconflicten te voorkomen. Daarnaast moeten de partners afspraken maken omtrent de mogelijke beëindiging van het samenwerkingsverband.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *