Positionering in de matrix

Gerelateerde afbeelding

Positionering in de matrix Tegen deze achtergrond is het nu mogelijk de verschillende activiteiten in een matrix te positioneren, waarbij de positie wordt bepaald aan de hand van de groei van de markt en
het relatieve marktaandeel. Men onderscheidt daarbij een hoge en een lage positie. De grens tussen hoge en lage marktgroei ligt meestal bij het groeipercentage van het bruto nationale product. Is de groeiverwachting van het product hoger dan dit percentage, dan geldt de klassering hoge groei. In het omgekeerde geval geldt de klassering lage groei. De verschillende kantoorruimte huren haarlem activiteiten vallen dus in één van de vier mogelijke categorieën, zoals uit figuur 4.7 blijkt. Elk van de vier categorieën heeft een treffende naam gekregen. Elk van de activiteiten wordt in de matrix weergegeven door een cirkel, waarvan de grootte van de oppervlakte of de doorsnede de omzet weergeeft. Als strategisch richtsnoer geldt hierbij dat de financiële middelen die vrijkomen uit activiteiten met een lage groei en een hoog kantoorruimte huren tilburg relatief marktaandeel (‘cash cows’) moeten worden aangewend voor die activiteiten die óf de groei van de markt moeten volgen (‘stars’) óf een groter relatief marktaandeel moeten gaan verwerven (‘q uestion nurks’).
Aangezien meestal niet voldoende middelen aanwezig zijn om alle nieuwe projecten te financieren, zal hieruit een keuze moeten worden gemaakt. De activiteiten met een laag relatief marktaandeel en een lage groei van de markt (‘clogs’) moeten dan afgestoten worden. Voor een organisatie is het van groot belang dat de cashflow, nu en in de toekomst, gehandhaafd blijft. Dit betekent dat de organisatie producten en activiteiten moet hebben die in verschillende fasen van hun kantoorruimte huren breda levenscyclus zitten. Alleen dan heeft de organisatie de mogelijkheid de activiteiten te financieren die nu cashflow vereisen. Een normaal verloop is dat het product zich ontwikkelt van ‘vraagteken’ of ‘wild cat’, via ‘star’, naar ‘cash cow’ en ten slotte tot ‘dog’. De ‘wild cats’ en ‘stars’ kunnen slechts worden ontwikkeld als de ‘cash cows’ die daar tegenover staan, voldoende cashflow opleveren (zie figuur 4.8). Door de verschillende activiteiten onder te brengen in een van de vier vakken, ontstaat er een beeld van de huidige spreiding van de activiteiten kantoorruimte huren groningen en van de mogelijkheid om ook in de toekomst voldoende cashflow te behalen. Als een organisatie op een bepaald moment alleen maar ‘cash cows’ heeft en geen ‘stars’ en ‘wild cats’, dan zal de toekomstige cashflow alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verzekerd zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *