Organisatieschema

Gerelateerde afbeelding

Als een organisatie groter wordt dient de organisatiestructuur te worden aangepast. Vanzelf gaat dit echter niet. We schetsen de ontwikkeling van een organisatie via veranderingen in vorm en functioneren: van pioniersbedrijf. via afdelingsgewijze opbouw naar een volgroeide organisatie.
De activiteiten die in een bedrijf of instelling moeten worden verricht vragen om een rationele aanpak binnen een bewust te kiezen vorm van organisatie. De vorm bepaalt het functioneren, zo is de basisgedachte. Het dynamisch functioneren mag echter niet onnodig worden kantoorruimte huren haarlem belemmerd. Als belemmeringen in het functioneren eventueel aan de vorm van organisatie liggen, dan zal de vorm (organisatiestructuur) moeten worden aangepast. Zo heeft elk bedrijf een bepaalde organisatiestructuur waarbinnen zich verschillende bedrijfsprocessen afspelen. De structuur van organisatie staat niet op voorhand vast. Het is geen natuurgegeven. Integendeel, deze zal bewust moeten worden ontworpen of kantoorruimte huren tilburg worden herzien.
Als een organisatie als samenwerkingsverband van mensen en middelen doeltreffend en doelmatig (effectief en efficiënt) wil zijn, is het dus noodzakelijk goed na te denken over de wijze waarop de organisatie opgebouwd moet worden. Een bedrijf of instelling moet een passtructuur op maat sende structuur krijgen. Er moet een ‘structuur op maat’ worden gemaakt. Activiteiten organisatiestructuur moeten in goede banen worden geleid om ze soepel te laten verlopen. De organisatiestructuur moet altijd zodanig worden gekozen dat de activiteiten in een bedrijf of instelling zo goed mogelijk voortgang kunnen vinden. Ze mogen niet willekeurig of onnodig worden onderbroken. De onderlinge samenhang tussen de verschillende activiteiten moet dus steeds goed in de gaten worden gehouden. 11.I.MHH•i Een organisatie is te vergelijken kantoorruimte huren breda met een levend organisme. Aan een ‘los’ orgaan als losstaand deel hebben we eigenlijk niet zoveel. Alleen dankzij het totale samenstel van werkende organen, die op grond van arbeidsverdeling ieder hun eigen functie vervullen, en dankzij de ingebouwde relaties tussen de organen en de goede werking van het zenuwstelsel (coördinatie), kan een menselijk wezen als geheel functioneren. Dit gaat ook op voor een organisatie.
Het gaat bij het maken van een structuur om een zo goed mogelijke arbeidsverdeling en tegelijkertijd ook om het treffen van de nodige coördinatievoorzieningen. Dit laatste om de bedrijfsactiviteiten op elkaar afgestemd te houden. Er moet bijvoorbeeld een auto van de productieband afrollen en niet een stel losse onderdelen. In een bedrijf zijn eigenlijk altijd hoofdafdelingen, afdelingen, kantoorruimte huren groningen onderafdelingen en individuele functionarissen te onderscheiden, die elk binnen een groter geheel een eigen functie hebben. Het geheel wordt bij elkaar gehouden, in werking gezet en op elkaar afgestemd door het aangaan van relaties, door de delen van de nodige informatie te voorzien en door het gericht geven van leiding. Zo wordt een organisatie (zie figuur 6.1) een geheel dat meer is dan de optelsom van een aantal losse delen. Alleen dan kan effectief (doeltreffend) en efficiënt (doelmatig) gewerkt worden om producten of diensten tot stand te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *