New York

Gerelateerde afbeelding

Ik lees verder in het artikel van professor Roy Markowitz. Hij schrijft over wat hij noemt de vierde dimensie. Tijd is volgens hem de vierde dimensie en is bepalend in ons leven. In feite is de vierde dimensie een wereld achter de fysieke driedimensionale wereld waarin we dagelijks verblijven. Het is de dimensie van energie en bewustzijn die een prachtige belofte met zich meedraagt. De vierde dimensie is een extra bewustzijnslaag buiten onze fysieke wereld. Het is het huis van onze ziel. Alles wat we waarnemen, draagt een tijdsdimensie in zich. Een arm die een mens langzaam uitstrekt, heeft op elk opvolgend moment in de tijd een andere plaats. Als je loopt, verander je het fysieke lichaam van positie in de tijd. Dat gebeurt in de vierde dimensie. Professor Markowitz maakt de vergelijking tussen ons lichaam dat zich fysiek in het hier en nu op aarde bevindt en onze geest, waarmee we pijlsnel door de tijd en door de ruimte heen reizen. De geest is van tijd, zoals ons fysieke lichaam van ruimte is. Deze redenatie kan ik nog volgen: mijn lichaam is in het hier en zit fysiek in de trein, terwijl mijn geest gemakkelijk tien jaar terug in de tijd in New York kan verblijven. Even later schrijft de professor over de collectieve kennis die in de vierde dimensie ligt opgeslagen. Vanuit deze collectieve kennis ontstaat de voedingsbodem voor zinvol toeval. In de volgende alinea gaat het over de kosmos, die in zijn ogen ‘ordening’ betekent. Het tegenovergestelde van deze ordening is chaos. Hoewel de wereld een grote chaos lijkt, is zij in werkelijkheid een geordend systeem met vaste cyclussen. De zomer wordt winter en de winter weer zomer. De dag wisselt de nacht af en andersom. De aarde draait in driehonderdvijfenzestig dagen om de zon, terwijl de maan in gemiddeld achtentwintig dagen om de aarde draait. Volgens de professor bestaat alles op aarde uit bedrijfsruimte rotterdam energie en trillingen en zijn alle trillingen gesynchroniseerd met elkaar. De zon draait niet het ene jaar binnen driehonderdvijfenzestig dagen om de aarde, om hetzelfde rondje vervolgens in tweehonderd dagen te doen. Ik leg het artikel even weg en kijk naar buiten, waar het Belgische landschap langs me heen raast. Ik lees de woorden wel, maar ik weet niet precies wat ik ermee aan moet. Pas voorbij de Nederlandse grens pak ik het artikel weer uit mijn tas en lees het laatste gedeelte, terwijl de opwinding ongekende vormen aanneemt. Het zijn de woorden die ik tot in mijn tenen voel: Het Boek van de Waarheid. Weer datzelfde boek komt op mijn pad. Als ik de tekst lees, blijkt dat professor Markowitz brieven van John F. Kennedy heeft gevonden die gericht waren aan zijn broer Robert Kennedy en die verwijzen naar Het Boek van de Waarheid, dat ooit in het bezit is geweest van het mysterieuze Genootschap de Tempeliers. Dit kan geen toeval zijn en blijkbaar wordt het van bovenaf gestuurd! Juist naar dit boek ben ik op zoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *