Mensen en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Onder Human Resource Management wordt verstaan: het geheel van Human Resource Management normen en waarden met betrekking tot werkende mensen en een vertaling daarvan naar uitgangspunten, technieken en methoden gericht op benutting van menselijke kwaliteiten in het kader van het realiseren van organisatiedoelen. 1
Belangrijke aspecten van Human Resource Management zijn:2 • onderkenning door het topmanagement van het belang van de menselijke factor; • de overtuiging dat menselijke kwaliteiten beter benut kunnen worden; • de overtuiging dat het realiseren van de strategie van een organisatie staat of valt met de relatie die gelegd wordt met de kwaliteiten en de motivatie van de mensen; • de noodzaak op een professionele en planmatige wijze systemen en instrumenten toe te passen, gericht op benutting van menselijke kwaliteiten in het kader van het realiseren van organisatiedoelen.
De personeelsfunctie in een organisatie bestaat uit de volgende instrumenten: werving en selectie, beloning, beoordeling, loopbaanontwikkeling, kennismanagement en begeleiding bij de uitstroom van medewerkers.
Het specifieke aan Human Resource Management is dat flexplek dordrecht deze personeelsinstrumenten geïntegreerd zijn met het strategisch management van de organisatie. Dit heeft als consequentie dat de verantwoordelijkheid voor het strategische personeelsbeleid bij het hoger management van de organisatie ligt. De directe manager van een medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Het is zijn taak om de medewerker te stimuleren, begeleiden en zich optimaal te laten ontwikkelen. Het beoordelen van de medewerker, het samenstellen van opleidingsplannen en het begeleiden van ziekteverzuim, zijn expliciete taken van het management. De afdeling Personeelszaken heeft vooral een ondersteunende en beleidsadviserende rol. De relatie tussen de personeelsinstrumenten en strategische management is weergegeven in figuur 5.1.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *