Management Development

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Ten slotte zal kort aandacht worden besteed aan opleidingsprogramma’s voor (aankomende) managers. In het voorgaande werd reeds opgemerkt dat er in de toekomst een tekort gaat ontstaan aan gekwalificeerde medewerkers. Aan bekwame managers blijkt nu al een tekort. Dit is één argument voor grotere ondernemingen om zelf met ‘een kweekvijver’ te starten. Organisaties schenken aandacht aan Management Development (Mo), omdat het beschikken over gekwalificeerde managers een kritische succesfactor is voor de toekomst van de organisatie. Verder kan een Management Developmentprogramma voor een onderneming een uitstekende selectiemogelijkheid zijn voor toekomstige managers. Door middel van job-rotation ontstaat een helder en consistent beeld van de zogenaamde ‘high potentials’ (personen met grote carrièremoge
Hoofdstuk s 1 Human Resource Management
lijkheden). Binnen Shell, Philips, Hoogovens, Akzo, en osM zijn MD zeer populair.
De definitie van Management Development omvat meer dan opleiding alleen, namelijk: Management Development • een proces van planmatige, systematische afstemming van de behoeften en mogelijkheden van medewerkers; • resulterend in een individuele loopbaanplanning en daaruit voortvloeiende activiteiten; • met als doel een continue en adequate bezetting van (management en kantoor huren groningen specialistische) functies te waarborgen en optimale ontwikkelingsmogelijkheden te scheppen voor de medewerkers. Cijfers & Trends Bekendheid van Management Development In snel veranderende tijden is het talent van de medewerkers doorslaggevend voor het slagen of falen van organisaties. Vrijwel alle bedrijven vernieuwen dan ook hun Management Development. Dat blijkt uit een enquête van KPMG Ebbinge en Intermediair. Veel bedrijven weten wel waar ze naar toe willen en welke barrières ze moeten nemen. Maar weinig bedrijven zijn al echt op weg. Het belangrijkste is dat Management Development beter gaat aansluiten op de lange-termijnstrategie. Tevens ervaren medewerkers Management Development nog als iets geheimzinnigs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *