Management by objectives

Gerelateerde afbeelding

Voordelen voor de leidinggevende: • Management by objectives motiveert ondergeschikten. • Het versterkt relaties tussen de verschillende organisatieleden (tussen manager en ondergeschikte). • Het levert een raamwerk voor begeleiding en ondersteuning. • Het is een basis voor beoordeling van personen.
Voordelen voor de ondergeschikte: • De ondergeschikte is op de hoogte van hetgeen van hem wordt verwacht. • De ondergeschikte kan zijn eigen prestaties meten. • De bevoegheden en verantwoordelijkheden zijn duidelijk omschreven en afgebakend.
Voordelen voor de organisatie: • In flexplek huren haarlem management by objectives staat het begrip managerseffectiviteit centraal. • Het concentreert de activiteiten van een manager op datgene wat hij moet bereiken. • Het vergemakkelijkt de coördinatie van activiteiten. • Het biedt objectieve criteria voor beloning. • Het spoort behoeften op voor managementontwikkeling, waardoor gerichte training en scholing kan plaatsvinden.
Management by objectives kent echter ook een aantal valkuilen, waar- valkuilen door het positieve resultaat niet behaald zal worden. • De papieren tijger: er bestaat een risico dat mbo leidt tot een papierwinkel van bijstellingen en verfraaiingen. Het ‘echte werk’ zal dan niet zoveel meer te doen hebben met het oorspronkelijke doel van deze methode. • De ‘activity-trap’: met volledige overtuiging worden de mooiste doelstellingen geformuleerd. Iedereen gaat hard aan de slag. Na een periode leidt het alleen maar tot overbelasting. Het gevaar ontstaat dan dat zelfs een minimaal resultaat niet behaald kan worden. • De volgordefout: de kans zit erin dat een te zwaar accent wordt gelegd op het behalen van doelstellingen, zonder dat de resultaatgebieden goed onderling zijn afgestemd. Het behalen van de gestelde doelen flexplek huren breda is dan zeer moeilijk dan wel onmogelijk. • De harmonie: men spreekt elkaar niet aan bij afwijkingen ten aanzien van de doelen die zijn geformuleerd. Een kritische houding ten aanzien van elkaar is en blijft gewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *