Intuïtieve zekerheid

Hoe kunnen we, als intuïtieve zekerheid niet vertrouwd mag worden, de waarschijnlijke validiteit van een intuïtieve beoordeling evalueren? Wanneer geven zulke oordelen blijk van werkelijke expertise? En wanneer van een illusie van validiteit? Het antwoord komt voort uit de twee basisvoorwaarden voor het verwerven van een vaardigheid: • een omgeving die voldoende regelmatig is om kantoor huren haarlem voorspelbaar te zijn; • gelegenheid om deze regelmatigheden door langdurige oefening te leren.
Wanneer aan deze beide condities wordt voldaan, zijn intuïties waarschijnlijk te vertrouwen. Het schaakspel is een extreem voorbeeld van een regelmatige omgeving, maar ook bridge en poker berusten op sterke statistische regelmatigheden die de ontwikkeling kantoor huren tilburg van vaardigheid kunnen ondersteunen. Artsen, verpleegkundigen, atleten en brandweerlieden zien zich gesteld tegenover complexe maar in de grond geordende situaties. De trefzekere intuïties die Gary Klein heeft beschreven, berusten op zeer valide aanwijzingen die het Systeem r van de betreffende expert heeft leren gebruiken, zelfs wanneer zijn Systeem 2 niet geleerd heeft hier een naam aan te verbinden. Daarentegen opereren beleggingsadviseurs en politieke wetenschappers die langetermijnvoorspellingen doen in een kantoor huren breda omgeving zonder enige validiteit. Hun onvermogen weerspiegelt de fundamentele onvoorspelbaarheid van de gebeurtenissen die zij proberen te voorspellen. Sommige omgevingen zijn nog erger dan onregelmatig. Robin Hogarth heeft ‘boosaardige’ omgevingen beschreven, waarin professionals waarschijnlijk de verkeerde lessen uit ervaring trekken. Aan Lewis Thomas ontleent hij het voorbeeld van een arts vroeg in de twintigste eeuw die vaak intuïties had over patiënten die op het punt stonden tyfus te ontwikkelen. Helaas toetste hij kantoor huren groningen zijn ingeving door op de tong van de patiënt te kloppen zonder tussen de verschillende patiënten door zijn handen te wassen. Toen de ene na de andere patiënt ziek werd, ontwikkelde de arts een gevoel van klinische onfeilbaarheid. Zijn voorspellingen waren trefzeker, maar niet omdat hij een professionele intuïtie uitoefende!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *