Intuïties of formules


Paul Meehl was een vreemde maar fantastische persoonlijkheid, en een van de meest veelzijdige psychologen van de twintigste eeuw. Aan de Universiteit van Minnesota was hij aangesteld aan de faculteiten voor psychologie, rechten, psychiatrie, neurologie en filosofie. Hij schreef ook over religie, politieke wetenschap en het leren van ratten. Meehl was een kantoor huren haarlem onderzoeker met een hoogontwikkeld gevoel voor statistiek en een geduchte criticus van loze aanspraken in de klinische psychologie, en daarnaast ook een praktiserend psychoanalyticus. Hij schreef diepzinnige opstellen over de filosofische grondslagen van psychologisch onderzoek die ik als postdocstudent bijna letterlijk in mijn geheugen prentte. Ik heb Meehl nooit ontmoet, maar hij was een van mijn helden vanaf het moment dat ik zijn boek las met de titel Clinical vs. Statistica! Prediction: A Theoretica! Analysis and a Review of the Evidence. In dit dunne boekje dat hij later ‘mijn verontrustende werkje’ noemde, besprak Meehl de uitkomsten van twintig kantoor huren tilburg onderzoeken die hij had geanalyseerd op de vraag of klinische voorspellingen op grond van subjectieve indrukken van geschoolde professionals nauwkeuriger waren dan statistische voorspellingen op grond van een klein aantal scores of beoordelingen aan de hand van een regel. In een representatief onderzoek voorspelden geschoolde studieadviseurs de cijfers van eerstejaarsstudenten aan het einde van het studiejaar. De studieadviseurs kantoor huren breda namen bij elke student een interview van 45 minuten af. Ze hadden ook toegang tot middelbareschoolcijfers, verscheidene aanlegtests en een persoonlijk opstel van vier bladzijden. Het statistische algoritme gebruikte slechts een fractie van deze informatie: middelbareschoolcijfers en een enkele aanlegtest. Niettemin was deze formule nauwkeuriger dan de voorspelling van elf van de veertien studieadviseurs. Meehl rapporteerde kantoor huren groningen overwegend overeenkomstige resultaten voor verscheidene andere soorten voorspellingen, zoals schendingen van voorwaardelijke invrijheidstelling, succes in de opleiding van piloten en recidive.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *