Informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gerelateerde afbeelding

Informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen Een handvol grote Nederlandse beursgenoteerde (en niet-beursgenoteerde) bedrijven geeft in jaarverslagen duidelijk en controleerbaar aan wat er gedaan wordt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (= MVO). Het gros van de bedrijven zegt weliswaar verantwoord ondernemen ter harte te nemen, maar laat kantoorruimte huren haarlem in het midden wat de activiteiten precies zijn en of er succes mee geboekt wordt. Het gaat daarbij om informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij bij de bedrijfsvoering rekening gehouden wordt met zaken als milieu, mensenrechten, veiligheid, gezondheid en personeel. Een kopgroep van zes grote bedrijven legt compleet verantwoording af over hun MVO-activiteiten: Unilever,
De voorhoede De subtoppers De kanshebbers De zoekers De hekkensluiters
Zeer transparante Bedrijven die Bedrijven die Bedrijven die alleen Bedrijven die niets bedrijven: noemen voldoen aan de concrete activitei· globaal of min of over kantoorruimte huren tilburg Maatschappe· concrete activitei· criteria van de ten en wettelijke meer concreet lijk Verantwoord ten, de resultaten voorhoede, echter verplichtingen noe- verslag/eggen. Ondernemen meidaarvan, incl. zonder onafhan· men, maar zonder den. wettelijke verplich- kelijke toetsing. resultaten.
Shell, ING, Schiphol, Philips en ABN Amro. Ze melden welke resultaten ze boeken en of ze daarmee voldoen aan wettelijke verplichtingen en internationale kantoorruimte huren breda normen en hebben hun verslaglegging onafüankelijk laten controleren. Vele bedrijven meten zich dus graag een milieuvriendelijk imago aan. In schril contrast hiermee staat inmiddels wel dat Shell en Esso de druk op het milieu de laatste jaren weer verhogen. Doen bedrijven dus wel wat ze beloven? Terwijl Shell een van de grootste sponsors was van onder andere de mileuconferentie in Johannesburg (augustus 2002), bleek op kantoorruimte huren groningen hetzelfde moment dat Shell (en ook Esso) grote moeite hebben de milieubelasting terug te dringen; er is zelfs sprake van toename van uitstoot van broeikasgassen …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *