Het socialisme

Gerelateerde afbeelding

De radicale islam staat er nog slechter voor dan het socialisme, want die heeft de industriële revolutie nog niet eens onder ogen gezien. Het is dus geen wonder dat hij weinig relevantste melden heeft over genetische modificatie en kunstmatige intelligentie. De islam, het christendom en andere traditionele religies zijn nog steeds belangrijke spelers op het wereldtoneel, maar hun rol is grotendeels reactief geworden. In het verleden waren ze een creatieve kracht. Het christendom verspreidde bijvoorbeeld het destijds nogal ketterse idee dat alle mensen gelijk zijn voor God, wat leidde tot veranderingen in politieke structuren, sociale hiërarchieën en zelfs genderrelaties. Jezus ging in zijn Bergrede nog verder door te zeggen dat de zachtmoedigen en de vervolgden Gods favoriete mensen zijn, waarmee hij de machtspiramide omkeerde en generaties revolutionairen van munitie voorzag. Naast sociale en ethische hervormingen bracht het christendom ook belangrijke economische en technologische winkel huren tilburg vernieuwingen. De katholieke kerk zette het meest geavanceerde administratiesysteem van het middeleeuwse Europa op en verrichtte baanbrekend werk op het gebied van archieven, catalogi, dienstregelingen en andere gegevensverwerkende technieken. Het Vaticaan was bijna het Silicon Valley van het twaalfde-eeuwse Europa. De kerk vestigde de eerste economische corporaties van Europa -de kloosters-, die duizend jaar lang vooropliepen in de Europese economie, en introduceerde geavanceerde agrarische en administratieve werkwijzen. Kloosters waren de eerste instituten die klokken gebruikten en eeuwenlang waren kloosters en kathedraalscholen de belangrijkste onderwijscentra van Europa. Ze stonden bovendien aan de wieg van de eerste Europese universiteiten, zoals die van Bologna, Oxford en Salamanca. De katholieke kerk kan zich nog steeds verheugen in de ideologische en financiële steun van honderden miljoenen aanhangers, maar het katholicisme en de andere theïstische religies zijn allang geen creatieve krachten meer. Ze houden winkel huren groningen zich meer bezig met achterhoedegevechten in dienst van oude waarden dan met pionierswerk op het gebied van nieuwe technologieën, innovatieve economische maatregelen of baanbrekende sociale ideeën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *