Het operationele inkoopmanagement

Welke bijdrage kan een goede inkoop en inkooplogistielc teueren aan het ondernemingsresuitaa t?
Door het concentreren van inkoopvolumes bij een beperkt aantal leveranciers kan een onderneming goede inkoopprijzen bedingen. Logistieke aspecten zoals kantoor huren haarlem het beheer van voorraden van ingekochte artikelen of verpakkingen, moeten resulteren in het feit dat een optimale inkoopprijs wat anders is dan de laagste inkoopprijs.
Hoe heeft de inkoopfunctie zieh ontwikkeld in de loop der tijd? In het inkoopontwikkelmodel worden zes stadia onderscheiden, namelijk transactieorientatie, commerciele orientatie, gecoördineerde inkoop, interne integratie, externe integratie en waardecreatie.
Waaruit bestaat het onderscheid tussen commerciele inkoop en inkooplogistiek? Na de introductie van een aantal commerciele beslissingen in inkoop hebben wein dit hoofdstuk vooral aandacht geschonken aan de inkooplogistiek. Door middel van modules toegevoegde waarde kantoor huren tilburg¬†is het begrip ‘inkooplogistiek’ geconcretiseerd.
Waarin verschilt de inkoopfunctie per soort bedrijf? Er zijn drie soorten inkopende bedrijven genoemd, namelijk productiebedrijven, handels-en distributiebedrijven en de overheid. Met name het al dan niet aanwezig zijn van een commercie!e doelstelling, bepaalt de mate waarin efficiency en effectiviteit een rol speien.
Wat verstaan we onder strategisch inkoopmanagement? Bij strategisch inkoopmanagement gaat het over de strategische kwetsbaarheid van de eigen onderneming in relatie tot de toeleveringsmarkt. Op basis daarvan heeft Kraljic vier verschillende inkoopsituaties kantoor huren breda onderscheiden. In een ander model (MSU) wordt inkoop onderscheiden in acht strategische processen.
Welke stappen kent het operationele inkoopmanagement? In figuur 5.8 zijn de stappen beschreven vanaf het formuleren van de inkoopbehoefte toten met het afleveren en betalen.
Gaat e-procurement de traditionele inkoop vervangen? Elektronische marktplaatsen voor inkoop vereenvoudigen het aankopen van standaardproducten. Daardoor houdt de inkoper meer tijd over voor het op traditionele wijze inkopen van strategische producten. We verwachten dus dat e-procurement met name bij “commodities’ de traditionele inkoop gaat vervangen; maar kantoor huren groningen niet bij strategische producten.
Hoe kunnen leveranciers systematisch worden beoordeeld? In een leveranciersbeoordelingssyteem (vendor rating system) worden leveranciers beoordeeld op vele factoren, maar in ieder geval op de leverbetrouwbaarheid, de kwaliteitsbetrouwbaarheid ende inkoopprijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *