Het nakomingsrisico huurders

Nakomingsrisico huurders: het nakomingsrisico huurders omvat het huurbetalingsrisico en het risico van een gebrek aan verhaalmogelijkheden bij schade aan het verhuurde aan het einde van de huur. Zo kan een huurder failliet gaan, waardoor hij zijn huurverplichtingen niet meer kan nakomen; nakomingsrisico leveranciers: het nakomingsrisico leveranciers omvat het risico kleine kantoorruimte huren haarlem dat afspraken door de wederpartij niet worden nagekomen. Dit risico kan worden overgedragen door de opdrachtverlening te laten plaatsvinden volgens modelovereenkomsten, waarin uitgebreide garantie- en nakomingsbepalingen worden opgenomen; calamiteitenrisico: calamiteiten als brand-, waterschade en aardbevingen kunnen een negatieve invloed hebben op de huuropbrengsten en de waarde van vastgoed. In de regel zullen dergelijke calamiteiten onvoorziene kosten met zich meebrengen om de schade te herstellen. 2. Technische risico’s Technische risico’s zijn de risico’s op het gebied van onderhoud om het vastgoed in een bedrijfspand huren tilburg goede technische staat te behouden: – extra kosten bij huurderwisselingen: nieuwe huurders kunnen wensen hebben ten aanzien van de voorzieningen. In dat geval is een periode van leegstand als gevolg van verbouwing of renovatie onvermijdelijk. Voor verbouwing of renovatie moeten kosten worden gemaakt, en bovendien treedt inkomstenderving op als gevolg van de tijdelijke leegstand. Daarnaast moet bij huurderwisselingen rekening worden gehouden met makelaarskosten om nieuwe huurders aan te trekken; – bouwtechnische staat gebouwen: een slechte technische kwaliteit van gebouwen – verborgen gebreken en eventuele bodemverontreiniging – kan leiden tot geheel of gedeeltelijk tenietgaan van gebouwen. Indien een vastgoedobject niet aan bedrijfspand huren in Breda de eisen van de tijd voldoet zal het minder aantrekkelijk worden voor huurders. Een goed onderhoudsplan moet de verhuurbaarheid van vastgoedobjecten op de lange termijn waarborgen; technologische ontwikkelingen: technologische ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat vastgoed snel veroudert, hetgeen een nadelige invloed heeft op de waarde en de verhuurbaarheid. 3. FinanciĆ«le, administratieve en juridische risico’s Deze risico’s hebben onder meer betrekking op het beheer van de geldstromen, vastlegging van financiĆ«le gegevens en juridische aspecten: politiek: een altijd onberekenbare factor is de politiek. Denk aan de invoering van de Arbowetgeving, de legionellaproblematiek en het Asbestverwijderingsbesluit; renteontwikkelingen: bedrijfsruimte te huur te Groningen veranderingen van renteniveaus kunnen van invloed zijn op het resultaat, het rendement en de waarde van het onroerend goed. Vastrentende financieringen kunnen hierbij uitkomst bieden; valutaontwikkelingen: indien een Nederlandse onderneming de helft van haar hypotheek in Zwitserse franken heeft, dan heeft dit een positief effect op het 195 6.5 — VASTGOEDMANAGEMENT — te verwachten rendement als de hypotheekrente in Zwitserland lager is dan in Nederland. Andersom geldt dat zodra de Zwitserse frank hoger komt te staan dan de euro, de onderneming ook een hoger bedrag aan rente zal moeten aflossen. Daarnaast kunnen beleggingen in bijvoorbeeld Amerikaanse dollars en Britse ponden leiden tot een lager resultaat en een lagere waarde van de beleggingen, wanneer de koersen van deze valuta lager zijn. Dit effect wordt weer beperkt doordat de financieringen in de desbetreffende valuta plaatsvinden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *