Het concept van suggestie

De puzzel die wij toen niet konden oplossen, is nu wel opgelost, omdat het concept van suggestie niet langer in nevelen is gehuld: suggestie is een priming-effect en roept selectief bijpassende aanwijzingen op. U geloofde geen moment dat Gandhi 144 jaar oud werd, maar flexplek huren haarlem uw associatieve brein deed u wel denken aan een stokoude man. Systeem l interpreteert zinnen door ze waar te laten lijken en het selectief activeren van bijpassende gedachten leidt tot gerelateerde systematische fouten die ons goedgelovig maken, overtuigd van datgene wat we geloven. We weten nu waarom Amos en ik maar niet konden beseffen dat er twee vormen van referentie zijn. De noodzakelijke onderzoekstechnieken en theorieën bestonden nog niet en zouden pas later worden ontwikkeld, door anderen. Een op suggestie lijkend proces is in talloze situaties actief: Systeem l doet zijn best een wereld te construeren waarin het referentieniveau de ware waarde is. Dit is een van de verschijnselen van associatieve samenhang, in het flexplek huren tilburg eerste deel van dit boek beschreven.
De Duitse psychologen Thomas Mussweiler en Fritz Strack gaven de beste demonstratie van de rol van associatieve samenhang in referentie. In een experiment stelden ze een referentievraag over temperatuur: ‘Is de . jaarlijkse gemiddelde temperatuur in Duitsland hoger of lager dan 20 °C?’ of ‘Is de jaarlijkse gemiddelde temperatuur in Duitsland hoger of lager dan 5 °C?’ De respondenten kregen vervolgens kort woorden te zien die ze moesten benoemen. De onderzoekers ontdekten dat de waarde van 20 °C het herkennen van zomerse woorden (zon en strand) vergemakkelijkte, terwijl de zin met 5 °C juist winterse woorden (vorst en ski) gemakkelijker benoembaar maakte. Het selectief activeren van flexplek huren breda bijpassende herinneringen verklaart het referentie-effect: de hoge en lage waarde activeren verschillende associaties in het geheugen. De schatting van de gemiddelde temperatuur wordt gebaseerd op deze ideeënbias en is derhalve ook zelf vooringenomen. In een ander gelijksoortig experiment werd respondenten gevraagd om de gemiddelde prijs van Duitse auto’s te schatten. Een hoog referentieniveau maakt de namen van exclusieve merken (Mercedes, Audi) beter oproepbaar, terwijl een lage waarde goedkopere merken (Volkswagen) beter flexplek huren groningen oproepbaar maakt. We hebben al gezien dat elke priming bijpassende informatie oproept. Suggestie en referentie kunnen beide worden verklaard aan de hand van hetzelfde automatische proces in Systeem r. Hoewel ik het destijds niet kon aantonen, bleek mijn vage idee over de link tussen referentie en suggestie waar te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *