Gebruik en vastgoedexploitatie

Het vorige hoofdstuk ging over gebruik en vastgoedexploitatie. Bij het gebruik en de exploitatie wordt de waarde gecreëerd. De verwachte te creëren waarde is het uitgangspunt voor de investering die beleggers, bedrijven, instellingen of particulieren bereid zijn te plegen vanuit hun doelstellingen en belangen. Die investering is het uitgangspunt voor de projectontwikkelaar. Voor hem resulteert de investering die andere partijen bereid zijn te doen in een verkoopopbrengst van het vastgoed dat hij ontwikkelt. Projectontwikkelaars bestaan er in allerlei varianten: er zijn de zelfstandige of goedkoop kantoor huren haarlem gedelegeerde projectontwikkelaars, projectontwikkelaars gelieerd aan financiële instellingen of aan aannemersbedrijven, projectontwikkelaars die gelieerd zijn aan beleggers en woningcorporaties. Er zijn ontwikkelaars die zich specialiseren op een bepaald segment vastgoed. De aard van de ontwikkelaar bepaalt mede zijn doelstellingen. Zo zal een ontwikkelende aannemer ook secundair geïnteresseerd zijn in de omzet en continuïteit van zijn aannemingstak. HOOFDSTUK 4 – PROJECTONTWIKKELING 91 Een woningcorporatie zal voor het goedkoop kantoor huren tilburg ontwikkelen van sociaal vastgoed andere doelstellingen hanteren dan voor het ontwikkelen van vastgoed in de vrije sector. Een ontwikkelaar die aan een financiële instelling is gekoppeld zal ook belang hebben bij financiering of bij de verkoop van woninghypotheken. In dit hoofdstuk abstraheren wij zoveel mogelijk van deze secundaire doelstellingen. Onze projectontwikkelaar heeft primair een belang bij het realiseren van een bepaalde winstmarge op zijn activiteiten. Een definitie van project ontwikkelen is “het voor eigen rekening en risico tot stand brengen van projecten voor de markt vanaf het initiatief tot en met de ingebruikstelling”. De kosten die goedkoop kantoor huren breda een ontwikkelaar gedurende dit proces maakt, en de beoogde winstmarge, moeten uit de opbrengsten uit verkoop van het project goed gemaakt worden. Een projectontwikkelaar onderscheidt zich op een aantal wezenlijke punten van een belegger in vastgoed. Een belegger investeert eigen vermogen om op langere termijn een rendementsdoelstelling te realiseren. Een ontwikkelaar zet beperkt eigen vermogen in om plannen te ontwikkelen, koopt de grondstoffen en adviesdiensten in, financiert de aankoop via zoveel mogelijk goedkoop kantoor huren groningen vreemd vermogen en realiseert uiteindelijk aan het eind van het proces een winstmarge door het ontwikkelde vastgoed te verkopen tegen een hogere prijs dan de kosten die hij, inclusief financiering, heeft gemaakt. De termijn waarover dat proces zich afspeelt is aanmerkelijk korter dan de termijn waarop een belegger opereert. Dat betekent ook dat een ontwikkelaar andere berekeningen zal uitvoeren dan een belegger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *