Functionalisatie taken

Gerelateerde afbeelding

Zoals al eerder bleek, worden bij functionalisatie taken in functies ondergebracht. Dit onderbrengen kan op twee methoden gebaseerd zijn: interne differentiatie of interne specialisatie.
Beide methoden hebben als doel taken tot functies te herleiden. Van de verkregen functies worden vervolgens functiebeschrijvingen flexplek huren haarlem opgesteld, functiebeschrijvingen die de volgende onderwerpen bevatten: • taakinhoud • bevoegdheden • verantwoordelijkheden • niveau in de organisatie • relaties met andere organisatieleden • karakter van de functie.
Door invulling te geven aan deze onderwerpen ontstaat niet alleen een gedetailleerd beeld van de functie-inhoud, maar ook van het gebied waarbinnen gehandeld mag worden en waarvoor verantwoordelijkheid gedragen wordt. Er is dus een nauwe relatie aanwezig tussen taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Bij een taakinhoud horen bepaalde bevoegdheden om de taak te kunnen uitvoeren. Voor het uitvoeren van de taak kan de desbetreffende persoon vervolgens verantwoordelijk worden gesteld.
9.2.3 Bevoegdheid, verantwoordelijkheid en delegeren
We hebben gezien dat door het verdelen van taken over personen of afdelingen functies ontstaan. Een functie bestaat uit een samenstel van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Onder bevoegdheid wordt verstaan het recht om beslissingen te nemen die flexplek huren breda voor het uitvoeren van een taak nodig zijn.3 Onder verantwoordelijkheid wordt zowel de (morele) verplichting verstaan om een taak naar beste vermogen uit te voeren als de plicht om over de uitvoering van die taak te rapporteren.4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *