FINANCIËLE EN VASTGOEDREKENKUNDE

HOOFDSTUK 2 – FINANCIËLE EN VASTGOEDREKENKUNDE 35 opleveren als de risicoarme waardering en zal daarom bij de hogere kasstromen hoger zijn dan de risicoarme of risicovrije discontovoet. De kernvraag bij deze methode is echter: bij welke aannamen voor de kasstromen is een project risicovrij? Als we de term risicoarm introduceren, dan is naast de vraag welke kasstromen risicoarm zijn ook de vraag welke rentevoet voor een risicoarme belegging moet worden goedkoop kantoor huren haarlem gehanteerd. Een variant op deze benadering zou kunnen zijn dat we veronderstellen dat we de risico’s van een project allemaal kunnen verzekeren (restwaarde verzekering, huurgaranties). Als we kunnen vaststellen wat de prijs van deze verzekeringen is, dan kunnen we die opnemen in de kasstroom en dan is de risicovrije rentevoet toepasbaar. De manier waarop we ons project modelleren is ook bepalend voor goedkoop kantoor huren tilburg de discontovoet. Als we voor de toekomstige kasstromen allemaal optimistische aannamen doen, dan introduceren we, misschien ongemerkt, extra risico in ons model en zouden we vanwege dit extra risico een hogere discontovoet moeten hanteren. Bepalen van de discontovoet is geen rocket-science maar veeleer een kwestie van common sense en common practice en een goed begrip van de kasstromen die we aannemen en het risico van die kasstromen. Een bijzondere rente, die veel door overheden wordt gebruikt, is de omslagrente. De omslagrente r is het gewogen gemiddelde van alle uitstaande leningen. Hierbij is ri de rente op de lening met saldo Di en D het totale saldo van alle schulden. “‘”” rD r = , D 2.8 Interne rentevoet: IR of IRR Een goedkoop kantoor huren breda bijzondere rente is de interne rentevoet (de internal rate of return, IRR). De IRR is de rente waarbij de netto contante waarde gelijk is aan 0. N NCF NCW= L t = O t=O (1 + IRR)1 Deze rente wordt intern genoemd omdat de IRR volledig aan het project gebonden is. Als bij de IRR de netto contante waarde gelijk is aan 0, dan is ook de toekomstige waarde gelijk aan 0. Anders gezegd: tegen de IRR kan het project volledig gefinancierd worden. De IRR is een belangrijk kengetal voor beslissingen maar wel met enige beperkingen: – De berekening goedkoop kantoor huren groningen van de IRR is het resultaat van een hogere graads vergelijking. Als in een dergelijke vergelijking meerdere tekenwisselingen zitten, dan heeft de vergelijking meerdere oplossingen (volgens de regel van Descartes). In gewone mensentaal: er is alleen een goede oplossing voor de IRR als investeringen (-) voorafgaan aan opbrengsten (+). Als opbrengsten later gevolgd worden door investeringen (-, +, -) dan kunnen er meerdere oplossingen zijn;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *