Financial lease

Financial lease
Een financial-leasecontract heeft een looptijd die nagenoeg gelijk is aan de kantoorruimte huren eindhoven strijp s geschatte economische levensduur van het object en is tussentijds niet opzegbaar. In de leasetermijnen, de periodieke betalingen van de lessee aan

COMMERCIEEL VASTGOED
de kleine kantoorruimte huren haarlem lessor, is onder andere de volledige afschrijving van het object opgenomen. In de regel zal de lessee na afloop van het leasecontract om niet, of tegen een geringe betaling, het juridisch eigendom van het object verkrijgen. Evenals bij een (hypothecaire) lening is de lessee vanaf het moment van afsluiten van het leasecontract de economische eigenaar van het object. Het juridisch eigendom blijft gedurende de contractperiode bij de lessor: hiermee is een scheiding aangebracht tussen het kantoorruimte te huur groningen juridische en het economische eigendom van het object. De lessee dient het economisch eigendom in zijn jaarrekening te verantwoorden door de koopsom van het object te activeren en daarop af te schrijven. Als economisch eigenaar komt de lessee meestal ook in aanmerking voor eventuele fiscale en andere investerings- faciliteiten. Financial lease is dus een ‘on-balance’ financieringsvorm en kent daarmee vrijwel alle voor- en nadelen die ook aan de conventionelere hypothecaire leningsvorm zijn verbonden. Omdat het juridisch eigendom pas na het aflopen van het leasecontract toevalt aan de lessee, is sprake van huurkoop.
Als voordeel van fmancial leasing wordt wel genoemd dat eerder dan bij een hypotheek sprake kan zijn van 100% objectfïnanciering. Bij een gelijkblijvend risicoprofiel van lessee en object zal dit echter tot uitdrukking komen in de rentevergoeding die in de leasetermijn verwerkt is. In het algemeen is ook een 100% hypothecaire lening af te sluiten, mits maar genoeg rente wordt betaald.
Ook de afwezigheid van een renterisico wordt als voordeel genoemd; in de meeste contracten ligt de hoogte van de leasetermijn die periodiek aan de lessor afgedragen moet worden, immers vast. De overdracht van risico heeft echter altijd een prijs. Ook bij hypothecaire leningen is het mogelijk om tegen vergoeding, in de vorm van een renteopslag, de rente gedurende lange tijd te fixeren. Hoe langer de termijn, hoe hoger de kantoorruimte huren omgeving breda rente. Het belangrijkste voordeel is echter dat meer dan bij conventionele hypotheken maatwerkfinanciering kan worden aangeboden. Beide eerdergenoemde voordelen van 100% financiering en het vastzetten van de rente gedurende de looptijd van het leasecontract zijn onder deze noemer te rangschikken. De kosten die dit maatwerk met zich meebrengt, maken echter dat er sprake moet zijn van een hoger dan gemiddelde minimale con- tractomvang. Financial lease van vastgoed wordt in de literatuur vaak beschreven, maar komt in de praktijk zelden voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *