Extra criteria bij leidinggevende taken

Gerelateerde afbeelding

Bij functievorming is het steeds van belang de te leveren bijdragen van een individuele medewerker in zijn werkgroep of afdeling af te bakenen en zichtbaar te maken. Taken en bevoegdheden bepalen de daaruit resulterende verantwoordelijkheid. Een functie- of taakbeschrijving kan daarbij als hulpmiddel dienen.
Ten aanzien van de opbouw van leidinggevende taken moet worden nagegaan of de omspanningsvermogen gezichtspunten: omspanningsvermogen van de leiding en delegatie van taken in acht zijn genomen (zie paragraaf 7 .4). Kort samengevat houden deze kantoorruimte huren haarlem gezichtspunten in dat een manager op verantwoorde wijze leiding moet kunnen geven aan de mensen die onder zijn verantwoordelijkheid werken. Een manager moet met andere woorden voldoende tijd en aandacht kunnen geven aan overleg en motivatie, en aan controletaken ten opzichte van zijn medewerkers. Het aantal mensen aan wie een leider effectief leiding kan geven is beperkt ( omspanningsvermogen) en dient dus goed in de gaten te worden gehouden.
delegatiebeginsel Het delegatiebeginsel houdt in dat taken met bijbehorende bevoegdheden zoveel mogelijk worden gelegd op het hiërarchische niveau waar de kantoorruimte huren tilburg gevolgen van te nemen beslissingen kunnen worden overzien. Een optimale mate van delegatie betekent dan dat op de verschillende niveaus van leiding en uitvoering juiste en verantwoorde beslissingen kunnen worden genomen. Menselijke capaciteiten worden dan goed benut en medewerkers kantoorruimte huren breda dragen verantwoordelijkheid die ook kan worden waargemaakt. De bestuurlijke eis ‘eenheid van leiding’ dient steeds goed gewaarborgd te zijn. Dit kan onder meer worden bevorderd door coördinatiehulpmiddelen als procedures, instructies, planning, overleg en dergelijke. Op deze coördinatiemiddelen komen we in paragraaf 7.7 terug. Na kantoorruimte huren groningen deze korte aanduiding van een ‘extra’ criteria bij leidinggevende taken gaan we in de volgende paragraaf over tot de sorteermogelijkheden van taken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *