Erfpacht

Erfpacht


In het Burgerlijk Wetboek wordt erfpacht omschreven als een zakelijk recht dat de kantoor huren in eindhoven  erfpachter de bevoegdheid geeft onroerend goed van iemand anders te houden en te gebruiken. ‘Zakelijk recht’ wil zeggen dat het bedrijfsruimte te huur in breda   gekoppeld is aan de (onroerende) zaak waarop het betrekking heeft en niet aan de persoon die het uitoefent6. Een erfpachter kan zijn recht in beginsel overdragen aan een ander, zonder toestemming van de eigenaar. Er verandert dan niets aan de voorwaarden waaronder de onroerende zaak in erfpacht is uitgegeven. De inhoud van het recht wordt bepaald door de wet en door de erfpacht- voorwaarden die in de akte van vestiging worden opgenomen. Vestiging van een erfpachtrecht vindt plaats door inschrijving van de notariële akte
6 Huur is bijvoorbeeld gekoppeld aan de huurder en daarmee een persoonlijk recht. Een huurder kan de huur niet zonder toestemming van de eigenaar overdragen aan iemand anders.

OVERIGE JURIDISCHE ASPECTEN

van vestiging in het openbare register. Voorts kan erfpacht ontstaan door  kantoor huren in groningen  verkrijgende verjaring, dat wil zeggen door onafgebroken bezit, te goeder trouw, van tien jaren of, bij gebreke van goede trouw, van twintig jaren. In de akte van vestiging kunnen partijen de duur van de erfpacht regelen. Veelgebruikte periodes zijn 50, 75 of 100 jaar. Naast de duur wordt tevens de verplichting vastgelegd om aan de eigenaar van de grond op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom, de zogenaamde canon, te betalen. Vaak bestaat de mogelijkheid om de canon voor een bepaalde periode, of zelfs voor eeuwig, af te kopen. Dat betekent dat de verplichtingen voor het gehele erfpachttijdvak bij vooruitbetaling voldaan worden. In de akte van vestiging kan nog veel meer geregeld worden. Vaak worden bepalingen opgenomen die de overdracht van het bedrijfspand huren Haarlem erfpachtrecht zonder toestemming van de eigenaar verbieden. Verder komen bepalingen over het (verplichte) gebruik van de onroerende zaak ook regelmatig voor. De wettelijke bepaling die het erfpachters verbiedt aan de zaak een andere bestemming te geven of handelingen te verrichten die in strijd zijn met de bestemming van de zaak, wordt in de meeste akten verder ingevuld en uitgebreid. Het zijn vooral de gemeenten die gebruikmaken van uitgifte in erfpacht. Op die manier blijft de gemeente eigenaar en behoudt ze een belangrijke invloed op bijvoorbeeld het gebruik en de bestemming van de grond. Daarnaast kan een gemeente profiteren van de waardestijging van de grond door de verschuldigde canon te koppelen aan de waarde van de grond. Erfpacht staat dicht bij eigendom dat eveneens een zakelijk recht is. In het onderstaande overzicht worden een aantal verschillen en overeenkomsten tussen eigendom en erfpacht aangegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *