Eenvoudiger dan vaak in de werkelijkheid blijkt

Dit lijkt eenvoudiger dan vaak in de werkelijkheid blijkt. De manier waarop de financiele administratie met voorraden omgaat, wijkt vaak sterk af van de manier waarop een logisticus een bedrijf wil doorlichten. De controller onderkent bijvoorbeeld een categorie onderhanden kantoor huren per uur haarlem werken een magazijnvoorraad. Zodra een grondstof of een onderdeel uit het magazijn gehaald wordt om te worden bewerkt, valt het onder de categorie onderhanden werk (OHW). Als het werk gereed is, worden de producten weer in het magazijn opgeboekt onder een ander productnummer in de categorie magazijnvoorraad gereed product. De hoogte van de magazijnvoorraad kan dus in de tijd sterk varieren, zonder dat de totale kantoor huren per uur tilburg voorraad binnen de onderneming sterk verandert. De l10ogte van de voorraad kan verschillen per ondernemer. We zullen voorbeelden geven in figuur 4.4. Meestal wordt de voorraad uitgedrukt in dagen verbruik of in een percentage van de jaaromzet.
Gezamenlijk met de voorraad onderhanden werk omvat de magazijnvoorraad bij veel bedrijven een groot gedeelte van de ondernemingsvoorraad. Bij een vliegtuigfabriek loopt dit zelfs op tot boven de jaaromzet. Bij een instrumentenfabriek kan de totale voorraad nog meer dan de helft van de jaaromzet bereiken. Bij een groothandel in levensmiddelen beperkt dit zieh gemiddeld genomen tot een week verbruik of minder. McDonald’s heeft slechts voor een enkele dag voorraad.
Bij McDonald’s is de omloopsnelheid extreem hoog
TUSSENVRAAG 4.2 Wat is het belang om goederen naar traject te onderscheiden en welke personen in de organisatie zullen hier het sterkst in ge·interesseerd zijn?
142 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
4.1.2 Voorraad naar soort De indeling naar soort is van belang voor de commerciele activiteiten in de Strategische onderneming. De strategische voorraad wordt kantoor huren per uur breda aangelegd om grote stagnavoorraad ties in de aanvoer -veroorzaakt door staking, politieke moeilijkheden en dergelijke in een bepaald land of gebied – op te vangen van die goederen die voor de voortzetting van het productieproces van essentieel belang zijn. Deze voorraadvorming is meestal van blijvende aard. In de olie-industrie kamt dit soort voorraden vaak voor. Speculatieve Van tijdelijke aard is meestal de speculatieve voorraad. Deze kantoor huren per uur groningen betreft doorvoorraad gaans voorraden van essentiele grondstoffen en inkoopdelen die aangelegd worden omdat men bang is voor onverwachte en vrij hevige verstoringen in de inkoopprijzen. Buffervoorraad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *