De woningschaarste

Heimwee naar de Sovjetplanning in de woningmarkt Onder wetenschappers bestaat eindelijk consensus over de oorzaken van de woningschaarste. De belangrijkste reden is kantoorruimte huren in Haarlem de knellende ruimtelijke ordening. 1 55 6 VASTGOEDMANAGEMENT Nergens is bouwgrond zo duur als in Nederland. Dat kan niet verklaard worden uit de bevolkingsdichtheid. Rondom het drukke Antwerpen bijvoorbeeld is bouwgrond vier keer goedkoper dan in de Randstad. De tweede reden is de bureaucratie. In 1 970 was de doorlooptijd van een woningproject nog 33 maanden, in 2010 zal dat 90 maanden zijn, 7,5 jaar dus. Ten slotte hebben partijen die aan de knoppen zitten te weinig belang bij daadkracht. Hoe minder er wordt gebouwd, bedrijfspand huren tilburg hoe meer projectontwikkelaars en gemeenten hun grond in waarde zien stijgen en woningcorporaties de waarde van hun huizenbestand. Uit een grafiek blijkt dat er vanaf midden jaren negentig iets raars gebeurt: de huizenprijzen beginnen enorm te stijgen, terwijl de woningbouw steeds verder inzakt. In een normale markt mag je juist verwachten dat hoge prijzen extra woningbouw uitlokken. Die plotselinge omslag kan niet verklaard worden uit economische argumenten. Waaruit dan wel? bedrijfspand huen in BredaTwee politieke besluiten spelen een hoofdrol. De eerste is de verzelfstandiging van de woningcorporaties. De gedachte was dat corporaties vanzelf wel zouden blijven bouwen. Maar eenmaal zelfstandig bleken corporaties vooral oog te hebben voor hun eigen financiƫle positie. Beheer van de bestaande voorraad was aantrekkelijker dan verliesgevende sociale nieuwbouw. Terwijl de beloning van corporatiebestuurders werd opgetrokken naar marktconforme niveaus stortte de bouw van huurwoningen in van 80. 000 woningen in de jaren bedrijfsruimte te huur te Groningen tachtig tot 12.000 begin deze eeuw. Het tweede besluit was de decentralisering van de ruimtelijke ordening. Daarvoor was het Rijk de centrale regisseur en wees het in grote lijnen aan waar gebouwd kon worden. De overheid liet gemeenten met elkaar concurreren om de contigenten woningbouw met bijbehorende locatiesubsidies. (Bron: Het Financieele Dagblad, 25 november 2008)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *