De sociale zekerheid

Gerelateerde afbeelding

In de negentiende en twintigste eeuw werd wel veel lippendienst bewezen aan Benthams idee, maar regeringen, bedrijven en laboratoria richtten zich toch op directere, duidelijker omlijnde doelen. Landen maten hun succes af aan de grootte van hun grondgebied, de toename van hun bevolking en de groei van hun bruto nationaal product, en niet aan het geluk van hun burgers. Geïndustrialiseerde landen als Duitsland, Frankrijk en Japan zetten gigantische onderwijs-, gezondheidszorg- en welzijnssystemen op, maar die systemen waren meer bedoeld om de natie te versterken dan om het individuele welzijn te bevorderen. Scholen werden opgericht om goed opgeleide, gehoorzame burgers te leveren die de natie trouw zouden dienen. Jongeren moesten op hun acht
tiende niet alleen patriotten zijn, ze moesten ook kunnen lezen en schrijven, zodat ze de dagorders van de brigadier konden lezen en strijdplannen voor de volgende dag konden opstellen. Ze moesten kunnen rekenen om de baan van een granaat te kunnen inschatten of de geheime codes van de vijand te kraken. Ze hadden een kantoor huren tilburg redelijke kennis van elektronica, mechanica en geneeskunde nodig om radio’s te bedienen, tanks te besturen en gewonde kameraden te verzorgen. Als ze uit het leger kwamen, werden ze geacht de natie te dienen als kantoorbeambten, leraren en technici, om een moderne economie op te bouwen en bergen belasting te betalen. Hetzelfde gold voor de gezondheidszorg. Aan het eind van de negentiende eeuw begonnen landen als Frankrijk, Duitsland en Japan het volk gratis gezondheidszorg te bieden. Ze financierden vaccinaties voor zuigelingen, evenwichtige voeding voor kinderen en gymlessen voor tieners. Ze legden stinkende moerassen droog, roeiden muggen uit en legden riolen aan. Dat deden ze niet om hun volk gelukkig te maken, maar om de natie te versterken. Het land had stevige soldaten en arbeiders nodig, gezonde vrouwen die nog meer soldaten en arbeiders konden baren, en bureaucraten die keurig om acht uur ’s ochtends op kantoor verschenen in plaats van ziek in bed te liggen. Zelfs de sociale zekerheid is oorspronkelijk opgezet ten dienste van de natie en niet voor behoeftige individuen. Toen Otto von Bismarck eind negentiende eeuw als eerste kantoor huren groningen begon met staatspensioenen en bijstand deed hij dat vooral om de burgers aan zich te binden en niet per se om hun situatie te verbeteren. Je vocht voor je land als je achttien was en je betaalde je belastingen als je veertig was, want je rekende erop dat de staat voor je zou zorgen als je zeventig was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *