De organisatiestructuur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De organisatiestructuur is volgens Mintzberg afhankelijk van de volgende situationele factoren: Het technisch systeem van een organisatie. Hieronder wordt het instrumentarium verstaan dat door de operationele kern wordt gebruikt (bijvoorbeeld machines, automatisering). Bij organisaties met complexe technische systemen bestaat er een omvangrijke en professionele ondersteunende staf. 2 De omgevingskenmerken van de organisatie (dynamiek, complexiteit). Organisaties met een dynamische omgeving hebben een organieke organisatiestructuur. Bij een complexe omgeving zal men kiezen voor decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 3 De leeftijd en omvang van de organisatie. Naarmate een vergaderruimte huren haarlem organisatie ouder is, en/ of groter wordt, zal zij ook formeler van aard zijn.
De hiervoor besproken organisatie-eigenschappen (organisatiedelen, co√∂rdinatiemechanismen, onwerpparameters en situationele factoren) zullen zodanig in elkaar moeten worden gepast, dat er samenhang ontstaat. Het ‘in elkaar schuiven van organisatie-eigenschappen’ wordt de configuratiebenadering genoemd. configuratiebenadering
9.5.2 Organisatievormen
In onderzoeken bij honderden bedrijven heeft Mintzberg zeven verschillende configuraties of organisatievormen gevonden: de ondernemersorganisatie 2 de machineorganisatie 3 de professionele organisatie 4 de gedivisionaliseerde organisatie 5 de innovatieve organisatie 6 de zendingsorganisatie 7 de politieke organisatie
In figuur 9.28 worden de belangrijkste vergaderruimte huren breda organisatie-eigenschappen per configuratie besproken.
De hiervoor getypeerde configuraties zullen vervolgens beknopt worden toegelicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *