De BAR- en NAR-methode

In de praktijk wordt (onterecht) ontzettend veel waarde aan de BAR toebedeeld. De BAR wordt hierbij gezien als het j aarrendement van de investering gedurende de hele planperiode! Op basis van een door de belegger geĆ«ist aanvangsrendement wordt vervolgens het maximale investeringsbedrag berekend (de waarde van het vastgoed). Echter, de BAR- en NAR-methode hanteren aannames zoals constante gelijkblijvende eeuwigdurende kasstromen over de hele planperiode die in de praktijk bijna nooit zullen opgaan. Om deze reden verdient de methode van de netto contante waarde en de kantoorruimte huren in Haarlem daarvan afgeleide methode van de interne rentabiliteit de voorkeur bij rendementsberekeningen. Zie hierna. Indirect rendement Naast het rendement uit de huurinkomsten kan het vastgoed ook in waarde veranderen. Dit wordt het indirecte vastgoedrendement genoemd. Het wordt als volgt berekend: I d. d Waarde vastgoed eind periode – waarde vastgoed begin periode n Irect ren ement = X 000ro , waarde vastgoed begin bedrijfspand huren tilburg periode De waarde van het vastgoed wordt hierbij bepaald aan de hand van de taxatieleer. De taxatieleer kent een drietal benaderingen om de waarde van het vastgoed vast te stellen (De Kousemaeker, 1 998, p. 354): 1. vergelijkende benadering: door het vastgoedobject met soortgelijke objecten te vergelijken wordt de waarde vastgesteld; 2. kostenbenadering: hierbij wordt gekeken naar de vervaardigingkosten van een soortgelijk object. De productiekosten worden bepaald aan de hand van de geldende bouwkosten, waaraan de waarde van de grond wordt toegevoegd; 3. inkomstenbenadering: bij de inkomstenbenadering wordt het vastgoed beschouwd als een bedrijfspand huren in Breda beleggingsobject. Het beleggingsobject levert inkomsten en uitgaven, die tot een jaarlijkse kasstroom leiden. Deze kasstromen zijn de basis van de waardering van het vastgoed. De methode wordt vooral toegepast op vastgoed dat inkomen genereert of kan genereren. De inkomstenbenadering kent een drietal methoden die we hieronder verder uiteenzetten. De inkomstenbenadering is te beschouwen als een methode bedrijfsruimte te huur te Groningen voor het berekenen van het totale rendement wanneer de aanschafwaarde en de verkoopwaarde van het vastgoed in de berekening wordt betrokken. Zie hierna. Totaal rendement De eigenaar van een vastgoedobject heeft recht op zowel de huurinkomsten als de waardegroei van het vastgoed, waardoor het totale rendement op de belegging bestaat uit het directe rendement vermeerderd met het indirecte rendement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *