De administratieve rechter

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wijze van toetsen In deze subparagraaf komt de volgende stap in de procedure aan bod: de toetsing. De administratieve rechter of een beroepsorgaan oordeelt op een bepaalde manier over een besluit en hij gebruikt bepaalde argumenten bij de beoordeling. Interessant is of er wat dit betreft verschillen bestaan tussen administratief beroep en administratieve kantoorruimte huren haarlem rechtspraak. Er bestaat een essentieel verschil in de wijze van toetsing tussen de administratieve rechtspraak en administratief beroep. De administratieve rechter toetst een besluit op rechtmatigheid. Een administratief beroepscollege toetst, evenals een bestuursorgaan bij beslissing op bezwaar, op rechtmatigheid en op doelmatigheid.
Rechtmatigheid Bij de rechtmatigheidstoetsing beantwoordt de rechter de vraag of het bestuursorgaan rechtmatig gehandeld heeft. Rechtmatig wil zeggen ‘in overeenstemming met het geldende recht’. Alle bronnen van het geldende recht worden bij deze beoordeling kantoorruimte huren tilburg betrokken: geschreven recht, zoals internationale overeenkomsten, wetten, AMvB’s en verordeningen, en het ongeschreven recht, zoals de algemene rechtsbeginselen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De administratieve rechter beoordeelt niet of een besluit doelmatig is of anders gezegd: hij kijkt niet naar het bestuurlijk of beleidsmatig hoe en waarom van een overheidshandeling. Bovendien gaat de rechter uit van de feiten en omstandigheden zoals die ten tijde van het nemen van het besluit waren en niet zoals die zijn op het moment dat het geschil aan hem wordt voorgelegd. Dat een rechter de doelmatigheid van kantoorruimte huren breda een besluit niet beoordeelt, heeft een goede reden: hij is een van het bestuur onafhankelijke rechter en hij mag niet op de stoel van het bestuur gaan zitten.
• Voorbeeld Er wordt administratief beroep ingesteld tegen een vastgesteld bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk. In de procedure worden argumenten gebruikt als: een nieuw woongebied kan beter op een andere plaats worden gesitueerd, en: de nieuwe woonwijk is te groot van opzet, en als gevolg daarvan is er sprake is van strijdigheid met het streekplan van de kantoorruimte huren groningen provincie. Het eerste argument zal het bij de rechter niet halen, dat is een bestuurlijke aangelegenheid. Het betreft de doelmatigheid, de effectiviteit van een besluit. Het tweede argument kan wel effect hebben bij de rechter. Er is strijdigheid met het geschreven recht: het streekplan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *