De administratie en financiën op orde

Om tot contractmanagement te komen zullen eerst de administratie en financiën op orde moeten zijn. Het bezit van een intelligente operationele database, gekoppeld aan de financiële administratie is hierin onmisbaar. De relatiebeheerder en de vastgoedbeheerder zullen zicht moeten hebben op opzegmomenten, feitelijke opzeggingen, de 303 9.1 .4 VASTGOEDMANAGEMENT invloed daarvan op de leegstand in het gebouw, openstaande vorderingen in dagen en maanden, de kantoorruimte huren in Haarlem achtergronden van te late betalingen, mogelijkheden om zelf opzeggingen te doen, eventueel contracten open te breken van huurders die strategisch niet van belang zijn voor de verhuurder, de marktpositie van het gebouw in relatie tot bestaande contracten, enz. Hiervoor en voor andere zaken is het van groot belang een goed overzicht te hebben van de voor de belegger strategisch belangrijke huurders. Bovengenoemde bedrijfspand huren tilburg informatie is goed voor het maken van een portfolioanalyse op portefeuille-, gebouw- of op huurderniveau om tot een eventueel gewijzigde beleidslijn te komen. Deze wijzigingen zullen een doorwerking hebben op het aandachtsgebieden van de relatiebeheerder, vastgoedbeheerder en financieel en administratief beheerder. Het verkleinen van betalingsachterstanden door overleg met de betrokken huurder vóór het opstarten van incassoactiviteiten is een must. Relaties kunnen anders grondig worden verstoord. De bedrijfspand huen in Breda relatiebeheerder zal navraag doen naar de achtergronden van deze achterstanden. In het uiterste geval zal er een betalingsregeling worden getroffen om de zaak weer vereffend te krijgen, zonder tussenkomst van de rechter. Het juridisch afdwingen van de verschuldigde betalingen wijst op een verstoorde relatie die niet gauw meer goed zal komen. Onderdeel van het contractmanagement is verder het toezicht of de in het contract bedrijfsruimte te huur te Groningen gemaakte afspraken op het gebied van het ruimtegebruik en het afnemen van diensten en leveringen worden nagekomen. De samenstelling van de diensten en leveringen is van belang. In de contracten moet de verantwoordelijkheid van het ruimtegebruik, inclusief de algemene ruimten en eventuele aanvullende voorzieningen zijn vastgelegd om bij verstoringen maatregelen te kunnen nemen. Ook het zoeken naar – en de contractonderhandeling bij – het aantrekken van nieuwe huurders vormt een belangrijke pijler binnen het contractmanagement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *