De aantrekkelijkheid van de markt

Naast de aantrekkelijkheid van de markt wordt het succes van de vastgoedorganisatie ook bepaald door de kwaliteit van haar dienstverlening. Met andere woorden: hoe goed is de vastgoedorganisatie in het uitvoeren van haar werkzaamheden? Hoe beter zij is in het uitvoeren van haar werkzaamheden, des te groter is haar concurrentiekracht. Met behulp van de bedrijfsanalyse kunnen we de concurrentiekracht van de organisatie bepalen. Hierbij zijn de financiële slagkracht, de effectiviteit, flexibiliteit, efficiëntie en creativiteit van de organisatie van belang. Aantrekkelijkheid van een markt Het vaststellen van de aantrekkelijkheid van een markt(segment): product/market attractiveness. Het gaat hier om omgevingsfactoren die structureel te bepalen zijn. Bij vastgoed zijn de volgende factoren van belang: de marktomvang: in principe is een grotere markt aantrekkelijker dan een kleine markt. Per bedrijf moet worden vastgesteld wat het bedrijf als een grote dan wel kleine markt ziet; de marktgroei: een groeimarkt is aantrekkelijker dan een dalende markt. De life cycle-fase van de betreffende vastgoedproductgroep is dus van belang; naamsbekendheid: als de vastgoedorganisatie eenmaal een positie op de markt heeft, geeft dit een voorsprong op concurrenten. 1 73 6.2 VASTGOEDMANAGEMENT Met deze en andere factoren kan men de aantrekkelijkheid van de markt inschatten. Het eindoordeel kan zijn: de markt is – aantrekkelijk; – gemiddeld aantrekkelijk; – niet aantrekkelijk. Ten aanzien van de aantrekkelijkheid van de markt maakt men onderscheid in de volgende kritische succesfactoren: – reikwijdte van de markt; marktverhoudingen; – aantal spelers op de markt; omvang van de spelers op de markt; huurniveau in de markt ten opzichte van het nationale gemiddelde; trendverloop huurniveau. Concurrentiekracht Het is moeilijk de concurrentiekracht van vastgoeddiensten te bepalen. De volgende factoren spelen bij het inschatten van de concurrentiekracht een rol: aantal belangrijke concurrenten in hetzelfde verzorgingsgebied; – relatieve marktaandeel. Dit is de verhouding van de eigen omzet of omvang in vastgoed tot de omzet kleine kantoorruimte huren haarlem dan wel de vastgoedomvang van de grootste concurrent. Is de eigen omvang van het bezit tweeduizend verhuureenheden en de omvang van de marktleider vierduizend verhuureenheden, dan is het relatieve marktaandeel 0,5. Het zal duidelijk zijn dat een relatief marktaandeel van meer dan 1 marktleiderschap betekent; – de ontwikkeling van het marktaandeel (stijgend, stabiel, dalend); – de relatieve bedrijfspand huren tilburg kwaliteit van het aanbod aan vastgoed (de culturele, functionele en technische kwaliteit van het vastgoed) ten opzichte van concurrenten. Het gaat hierbij natuurlijk om de mening van de gebruiker van vastgoed. In hoeverre is de gebruiker tevreden over de geboden vastgoeddiensten? Dit kan onder andere worden bedrijfsruimte huren in breda gemeten door het houden van een enquête of via het registreren van de mening van zowel vertrekkende als komende huurders (mutatie); – vermogen van de eigen organisatie om het vastgoed snel aan te passen ten opzichte van de concurrent; financiële kracht. Is er sprake van een winstgevende, een bedrijfsruimte te huur te Groningen kostendekkende of verliesgevende portefeuille van vastgoedobjecten in exploitatie? Of beschikt het vastgoedbedrijf over voldoende reserves? Nu kunnen we de activiteiten van de vastgoedorganisatie rangschikken op basis van de marktaantrekkelijkheid en de concurrentiekracht. Hierdoor ontstaat het volgende beeld (figuur 6-5).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *