Correlatie en regressie

Het kostte Galton enkele jaren om te ontdekken dat correlatie en regressie geen twee verschillende concepten zijn – het zijn verschillende zienswijzen op een en hetzelfde concept.6 De algemene regel is helder, maar heeft verrassende consequenties: wanneer de correlatie tussen twee maatstaven niet r is, vindt regressie naar het gemiddelde plaats. We kunnen deze kantoor huren haarlem ontdekking verduidelijken met de volgende bewering, die bij veel mensen de wenkbrauwen doet fronsen:
Zeer intelligente vrouwen trouwen over het algemeen met minder intelligente mannen.
Op feestjes is het altijd aardig om mensen om een verklaring te vragen. Zelfs mensen met enige kennis van statistiek zullen de bewering direct in causale termen proberen uit te leggen. Sommigen zullen beweren dat zeer intelligente vrouwen de concurrentie van even intelligente mannen willen
17. Regressie naar het gemiddelde 191
vermijden of dat ze een compromis moeten sluiten omdat intelligente mannen niet graag met een intelligente vrouw trouwen. Op leuke feestjes zal men nog kantoor huren tilburg buitenissigere verklaringen in de groep gooien. Neem nu de volgende stelling:
De correlatie tussen de IQ-scores van gehuwde mannen en vrouwen is lager dan 1.
Deze stelling is ontegenzeggelijk waar en verre van interessant. Wie zou de correlatie op l zetten? Er valt niets uit te leggen. Maar de eerste, interessante stelling en de tweede, oninteressante stelling zijn wiskundig identiek. Als de correlatie tussen de intelligentie van gehuwde mannen en vrouwen lager is dan l (en als mannen en vrouwen gemiddeld even intelligent zijn), is het wiskundig onvermijdelijk dat zeer intelligente vrouwen trouwen met mannen die gemiddeld minder intelligent zijn (en vice versa, uiteraard). De waargenomen regressie naar het gemiddelde kan niet interessanter of verklaarbaarder zijn dan de imperfecte correlatie. Wellicht dat u zich Galtons strubbelingen met het regressieconcept goed kunt voorstellen. De statisticus David Freedman meende dat als het onderwerp van regressie tijdens een rechtszaak ter sprake kwam, de partij die het concept aan de jury moest uitleggen bij voorbaat al verloren had. Waarom is het zo ingewikkeld? De voornaamste reden is een terugkerend thema in dit boek: onze hersenen zijn sterk gericht op kantoor huren breda causale verklaringen en kunnen slecht omgaan met ‘droge statistiek’. Als een bepaalde gebeurtenis onze aandacht trekt, gaat ons associatieve geheugen op zoek naar een oorzaak – preciezer gezegd, alle in ons geheugen opgeslagen mogelijke oorzaken worden geactiveerd. Als er regressie wordt waargenomen, worden causale verklaringen opgeroepen – verklaringen die fout zijn, omdat de regressie naar het gemiddelde wel een verklaring heeft, maar geen oorzaak. De gebeurtenis in het golftoernooi die onze aandacht trekt, is de frequente verslechtering van de prestaties van golfers die op dag l goed hadden gespeeld. De beste verklaring is dat deze golfers die dag bovenmatig veel succes hadden, maar deze verklaring ontbeert de causaliteit die onze hersenen kantoor huren groningen prefereren. In plaats hiervan betalen we mensen heel aardige bedragen om interessante verklaringen voor regressie-effecten te verzinnen. Een deskundige die verkondigt dat een bedrijf ‘het beter doet dan vorig jaar omdat het vorig jaar slecht had gepresteerd’, zal weinig zendtijd worden gegund.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *