Besparing van kosten

7.5.2 Besparing van kosten en het gebruik van ICT Een TMS is voor de logistiek dienstverlener een belangrijke bron om kosten op transport te besparen, een aantal mogelijkheden zijn: • Het besparen op distributiekosten: door een optimale routeplanning kan men in minder kilometers en/of in kortere tijd en/of met minder vrachtwagens een gegeven aantal klanten bedienen. • Het sneller kantoor huren haarlem en eenvoudiger opstellen van een basisplan voor de dagelijkse rittenplanningen. • Gevoeligheidsanalyse: men kan snel het effect van veranderingen in het distributiepatroon doorrekenen. • Het verschaffen van managementinformatie: gegevens over de beladingsgraad (benutting van de beschikbare capaciteit) en prestaties per kilometer kunnen een belangrijk bijproduct zijn van een computermatige rittenplanning. De software vergroot de transparantie van de keten. Vos Logistics weet dankzij satellietcommunicatie met vrachtauto’s en elektronische communicatie van elke zending de status en positie. Voordat Vos Logistics dit systeem had, hadden zij te kantoor huren tilburg maken met verborgen voorraden. Voorraden op bijvoorbeeld overslagterminals waarop ze geen zieht hadden. Dankzij de communicatiesystemen heeft Vos Logistics dit nu wel (Te Lindert, 2002).
Het gebruik van ICT in de transportsector is de afgelopen jaren toegenomen. De aandacht lag daarbij vooral op investeringen in internettoepassingen en voertuigautomatisering. lntegratie van de bestaande en nog aan te schaffen ICT-systemen blijft het belangrijkste aandachtpunt voor de komende jaren.
7.5.3 Tracking en tracing Tracking en tracing is simpel gezegd het volgen van goederen. In het kader van distributiebesturing kan dit veel waardevolle informatie opleveren onder andere in verband met het wel en dan niet halen van de afgesproken serviceprestatie tussen leverancier en afnemer. De essentie van tracking en tracing is het leveren van informatie ten behoeve van de beheersing van de fysieke goederenstroom door: • informatie te leveren over de locatie; • informatie te leveren over de status; onderweg, afgeleverd; • informatie te leveren over het tijdstip; aankomsttijd, aflevertijd.
De doelstelling van tracking en tracing valt onder te verdelen in drie categorieen: 1 kwaliteitsverbetering producten/ diensten: • verbeterde procesbeheersing; • minder klachten door vermissing van ladingen; • kortere responstijd op vragen van klanten; • hagere flexibiliteit door kantoor huren breda online-informatie; • minder fouten door toepassingen van informatietechnologie; 2 kostenreductie: • verlies van zendingen terugdringen; • minder kosten door terugdringen documentenstroom; • snellere facturering; • fraudegevoelige lading is beter te volgen; • minder fouten door elektronische informatie uitwisseling; 3 waarborgen continu”iteit: • omzetverhoging door betere dienstverlening aan de klant; • betere klantenbinding; • imagoverbetering; • nieuwe dienstverlening in de vorm van extra informatieverstrekking aan de klant.
Er zijn twee factoren waarom bedrijven behoefte hebben aan kantoor huren groningen tracking en tracing: 1 als intern meetinstrument voor de beheersing van de goederenstroom; 2 als middel voor een verhoogde serviceverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *