Beslissingsmatrix

Gerelateerde afbeelding

Meestal hebben keuzemogelijkheden gevolgen op verschillende vlakken. Soms zijn die gevolgen zelfs tegenstrijdig. Toch zal er een beslissing moeten worden genomen. De beslissingsmatrix stelt ons in staat de gevolgen in kaart te brengen en alternatieven tegen elkaar af te wegen. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat de directie van en bedrijf een beslissing moet nemen over de locatie van een nieuw te bouwen fabriek. Van elk alternatief is een berekening gemaakt van het te kantoorruimte huren haarlem verwachten rendement (in termen van ROI). Naast deze belangrijke maatstaf moet echter rekening worden gehouden met een aantal kwalitatieve gevolgen, zoals: de bereikbaarheid van de potenti√ęle klanten; de bereikbaarheid door de belangrijkste leveranciers; de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel; subsidies en belastingen.
Van elk aspect kan nu worden vastgesteld hoe belangrijk het gevonden wordt, hetgeen resulteert in een toe te kennen weegfactor (hier van 1 tot en met 5) die het kantoorruimte huren tilburg relatieve belang van het betreffende aspect aangeeft. Bovendien kan worden geschat hoe hoog elke alternatieve locatie scoort op de onderscheiden aspecten (eveneens van 1 tot en met 5). Het product van de score en de weegfactor geeft aan wat de totaalscore is van het betreffende aspect. Optelling van deze totaalscores resulteert in een totaalscore per afzonderlijke locatie. Een en ander hebben we samengevat in de beslissingsmatrix in figuur 5.5.
Met behulp van een beslissingsmatrix kan het management dus een duidelijk inzicht krijgen in de gevolgen van de verschillende alternatieven. Deze kunnen kantoorruimte huren breda nu beter tegen elkaar worden afgewogen. De uiteindelijke keuze zal afhangen van het relatieve belang dat toegekend wordt aan de kwantitatieve gevolgen van een alternatief.
Effectiviteit van beslissingsmethoden Beslissingsmethoden stellen ons in staat om het beste alternatief te ¬∑berekenen’. Daarnaast ontstaat er bij toepassing nog een zeer belangrijk neveneffect en dat ligt in het proces dat hieraan voorafgaat. Doordat de kantoorruimte huren groningen probleemsituatie systematisch moet worden geanalyseerd, krijgen de betrokkenen een dieper inzicht in het probleem. Toepassing van beslissingsmethoden dwingt hen om vragen te stellen over kritieke aspecten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *