Beheersing van het ontwerpproces

Beheersing van het ontwerpproces Voor de beheersing van het ontwerpproces zijn drie zaken essentieel: er moet een doeltoestand zijn. Hiervoor bestaat het Programma van Eisen of het Programma van Eisen voor Instandhouding (PvE-I); – het ontwerpteam moet in staat zijn om die doeltoestand te realiseren; – er moeten mogelijkheden zijn om het ontwerpproces te beïnvloeden. 285 8.5 VASTGOEDMANAGEMENT Figuur 8-7 Kosten beïnvloeding in de ontwerpfase Mate van het betrouwbaar kleine kantoorruimte huren haarlem inschatten op kosten ontwerptraject De mate van het beter betrouwbaar kunnen inschatten van de te verwachtte kosten Het uiteindelijke resultaat van het ontwerpproces is het best te beïnvloeden wanneer er tussentijds, per fase en zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces toetsmomenten worden ingebouwd. Het ontwerpproces moet daarom in fasen worden opgedeeld, zodat per fase kan worden bedrijfspand huren tilburg geëvalueerd en indien nodig worden bijgestuurd. Het afsluiten van de ene fase in het ontwikkelingsproces drukt zijn stempel op de volgende fase. Hierbij moeten we ons bedenken dat het te realiseren object steeds concretere vormen zal aannemen. Dat betekent dat de mogelijkheden tot aanpassing van het ontwerp naarmate het proces vordert steeds meer energie zullen vergen. Tijdens de eerste fasen van het ontwerpproces is het relatief het eenvoudigst om aanpassingen door te voeren. Tegelijkertijd is het beoordelen van de bouwplannen in het vroegste stadium niet eenvoudig. Er is immers nog maar weinig bekend over het te realiseren gebouw. Door bedrijfspand huen in Breda nieuwbouwplannen te beoordelen met behulp van referentieobjecten – waarvan de kostendata zijn verzameld, geordend en omgevormd, en wel zo dat deze te gebruiken zijn voor het beoordelen van (ver)nieuwbouwplannen – zijn we in staat een snelle en wat de kosten betreft betere beoordeling uit te voeren (figuur 8-8). 286 VASTGOEDMANAGEMENT OP ONTWIKKELINGSVLAK/TACTISCH-OPERATIONEEL NIVEAU  de mate van het beter betrouwbaar kunnen inschatlen van de te verwachten bedrijfsruimte te huur te Groningen kosten indien gewerkt wordt met kostendata verkregen van referentie projecten In bovenstaande figuur komt tot uiting dat wanneer men het ontwerp met behulp van referentieobjecten op kosten en kwaliteit beoordeelt, de betrouwbaarheid van de toets toeneemt. In feite is er sprake van het besturen van het project en – daaraan direct gekoppeld – het nemen van de nodige maatregelen om het ontwerp- en bouwproces beter te kunnen beheersen. Het softwareprogramma IBV voor snelle ontwerpbeoordeling kan van nut zijn om het ontwerp snel en adequaat te analyseren op kwaliteit en door te rekenen op j aarkosten dan wel exploitatiekosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *