Bedrijfsprocessen

Gerelateerde afbeelding

Iedere organisatie verwerft productiefactoren, zoals arbeid, natuur, kapitaal, (ondernemen) en informatie (invoer) en transformeert deze naar producten en/ of diensten) (uitvoer). Dit transformatieproces bestaat uit een aantal bedrijfsprocessen. Bij het transformeren van productiefactoren is altijd sprake van een invoer en een uitvoer. In figuur 8.1 wordt dit schematisch weergegeven.
Bedrijfsprocessen
Terugkoppeling .A Figuur 8.1 Het proces van invoer, transformatie en uitvoer
Allereerst zal worden ingaan op de flexplek huren haarlem invoer en uitvoer. Vervolgens zal het transformatieproces worden toegelicht.
Zoals reeds aangegeven bestaat de invoer van een proces uit de productiefactoren arbeid, natuur, kapitaal en informatie. Het gaat hierbij om de volgende elementen: • arbeid: mensen; • natuur: grond-en hulpstoffen, energie, halffabrikaten enzovoort; • kapitaal: geld, productiemiddelen zoals machines; • informatie: over concurrenten, maatschappelijke informatie.
De productiefactoren moeten door organisaties worden ingekocht. Dit betekent dat er ‘markten’ voor productiefactoren bestaan zoals de arbeidsmarkt, de markt voor grond- en hulpstoffen, de energiemarkt, de kapitaalmarkt, en markten voor informatie (marktonderzoekbureaus). Na het transformeren van de invoer resulteren producten en/of diensten (de uitvoer). Deze flexplek huren breda worden verkocht en geleverd aan afnemers en andere belangstellenden. Aan de uitvoerkant bestaan dus ook ‘markten’. In figuur 8.2 worden hiervan enkele voorbeelden gegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *