Automatisch orderverzamelen

De blokstapeling kan qua opslagtechniek worden gezien als de meest Blokstapeling eenvoudige opslagmethode. Deze methodiek is het uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling van vele andere opslagmethodieken. In vroeger jaren kenden we de thans gangbare stellingsystemen niet of nauwelijks; daarom werden de bulkgoederen zo veel mogelijk op elkaar gestapeld als het soort kantoor huren haarlem producten dat kon verdragen. Alleen de producten die dat niet konden verdragen, werden op vloerniveau geplaatst. Blokstapeling is alleen mogelijk bij grote hoeveelheden goederen en kan zowel met als zonder pallets voorkomen.
TUSSENVRAAG 8.7 Geef voor de volgende producten aan welk opslagmiddel het meest voor de hand ligt: tuinstoelen, dozen luiers, lantaarnpalen, archiefordners, kratten bier.
8.4.2 Orderverzamelen Het verzamelen kantoor huren tilburg van orders wordt weleens de productiefunctie van het magazijn genoemd. De toepassing van het juiste orderverzamelsysteem met daaraan gekoppeld het opslagsysteem is in belangrijke mate bepalend voor de efficiency in het magazijn. Esmeijer (2002) maakt een onderscheid tussen de wijze van orderverzamelen ende orderverzamelsystemen. In het Orderverzamelnavolgende zullen de basisprincipes van de wijze van orderverzamelen en systemen orderverzamelsystemen worden behandeld. Hierbij moet zeker worden aangetekend dat daarop nog vele varianten mogelijk zijn.
Wijze van orderverzamelen Gronau (1990) onderscheidt twee vormen van orderverzamelen: 1 sequentieel verzamelen (achter elkaar); 2 parallel verzamelen.
Beide vormen kunnen weer worden kantoor huren breda verdeeld in twee subvormen: 1 sequentieel verzamelen per klantenorder; 2 sequentieel verzamelen per artikel ofverzamelorder; 3 parallel verzamelen per klantenorder; 4 parallel verzamelen per artikel ofverzamelorder.
Ad 1 Sequentieel verzamelen per klantenorder Sequentieel orderverzamelen per order is de eenvoudigste en ook de meest gebruikte vorm. Hierbij wordt elke order aan de hand van een verzamellijst afzonderlijk en op het moment van verzamelen samengesteld en vervolgens compleet naar de expeditieafdeling gebracht. Het belangrijkste voordeel van deze methode van orderverzamelen is de kantoor huren groningen eenvoud, waardoor geringe organisatorische inspanningen nodig zijn. Een bepaald tijdverlies wordt op de koop toegenomen. Hierdoor is deze methode zeer geschikt voor: • kleine magazijnen; • lage overslagpercentages; • magazijnen met Jage capaciteit en een gering opslag- en verzamelvolume.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *