asstromen en de tijdswaarde van geld

asstromen en de tijdswaarde van geld
Zowel bij het BAR als bij het NAR wordt alleen impliciet rekening gehouden met het verloop van het saldo van inkomsten en uitgaven (de kasstroom of cashflow) in de tijd en de tijdswaarde van geld. Zowel het kas- stroombegrip als het begrip ‘tijdswaarde van geld’ verdient nadere uitleg. Het kleine kantoorruimte huren haarlem  kasstroombegrip is, zoals het woord al zegt, een stroomgrootheid die de in- en uitgaande stromen geld per periode weergeeft. De periodieke kasstroom omvat alle betalingen die gedurende de periode verricht zijn, die met een investering en de exploitatie daarvan samenhangen. Aan de andere kant horen ook alle ontvangsten die aan het project, de onderneming of het object zijn toe te kantoorruimte huren eindhoven strijp s   schrijven tot de kasstroom.

BEOORDELINGSMETHODES VASTGOED


Het is belangrijk onderscheid te maken tussen uitgaven en kosten enerzijds en ontvangsten en opbrengsten anderzijds. In een kasstroomanalyse mogen alleen de uitgaven en ontvangsten worden betrokken. Voorbeelden van verschillen tussen deze begrippen zijn:
• Ontvangsten maar geen opbrengsten: vooruit ontvangen huren • Opbrengsten maar geen ontvangsten: verkopen op rekening
Voorbeeld
Een investering in een gebouw met een economische gebruiksduur van 25 jaar resulteert bij aanschaf in een kas(uitjstroom ter hoogte van het totale investeringsbedrag, terwijl de jaarlijkse kosten bij lineaire afschrijvingen over een periode van 25 jaar slechts 1/25 van de investering bedragen.
Daarnaast is het belangrijk wanneer een bepaald bedrag wordt ontvangen of uitgegeven. Als men nu een kantoorpand koopt voor € 100 miljoen tegen contante betaling, is er direct sprake van een negatieve kasstroom. Wanneer men het pand op hetzelfde moment verkoopt voor € 110 miljoen, maar de afnemer het recht geeft pas na één jaar te betalen, ontstaat er weliswaar een winst van € 10 miljoen, maar nog geen kasstroom. Pas na één jaar is er een positieve kasstroom van € 110 miljoen. Het is van belang de datering van de kasstromen goed in de kantoorruimte huren omgeving breda   gaten te houden, omdat een euro nu meer waard is dan een euro straks. Het besef van de tijdswaarde van geld is cruciaal voor de juiste beoordeling van projecten waarbij op verschillende tijdstippen geldstromen zullen ontstaan. De tijdswaarde van geld is het best inzichtelijk te maken door dit te betrekken op de eigen situatie. Als we de keuze hebben tussen nu € 100,- te ontvangen of hetzelfde bedrag over één jaar, is duidelijk dat het eerste alternatief de voorkeur heeft, ook al hebben we de € 100,- pas nodig over één jaar. De kleine kantoorruimte huren groningen   gelden die nu worden ontvangen, kunnen immers rentedragend worden weggezet. Andersom geredeneerd zouden we nu dus minder hoeven te ontvangen, als we over één jaar € 100,- nodig hebben. Tijdswaarde heeft dus alles te maken met rente. Rente is een opbrengst die men ontvangt voor het beschikbaar stellen van geld of een offer dat men brengt voor geld dat ter beschikking is gesteld. Het proces van het toerekenen van toekomstige inkomsten en uitgaven naar één moment heet ver-
• Uitgaven maar geen kosten: • Kosten maar geen uitgaven:
investeringen in een gebouw afschrijvingen van een gebouw reservering groot onderhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *