Algemene definitie kwaliteitsscores

Tabel 7-5 Algemene definitie kwaliteitsscores technische aspecten Kwal iteitsklasse Defin itie 2 3 4 5 6 Nieuwbouwkwal iteit met luxe uitvoering op basis van zeer functioneel en representatief ontwerp, u itvoering en materiaalkeuze. Nieuwbouwkwal iteit op basis van zeer functioneel en representatief ontwerp, uitvoering en materiaalkeuze. Goede kwal iteit op basis van bedrijfspand huren Haarlem functioneel ontwerp, uitvoering en materiaalkeuze. I nvloeden van gebrui k, eerste tekenen van weer en wind manifesteren zich in lichte mate. Ontwerp, uitvoering en materiaal voldoen. I nvloeden van gebrui k, weer en wind man ifesteren zich in hogere mate. Ontwerp, u itvoering en materiaal voldoen. Het gebouw is conform wettel ijk gestelde minimum u itvoerbaar en de vei l igheid is daarmee gewaarborgd. PVM heeft bedrijfspand huren tilburg een aantal nalooplijsten ontwikkeld, die de noodzakelijke items bevatten voor het opstellen van Programma’s van Eisen en het vaststellen van de bijbehorende projectprocedure voor gebouwen, gebaseerd op de NEN 2658. Deze nalooplijsten zijn bedoeld om te worden toegepast bij het beoordelen van gebouwen in gebruik of bij het (her)ontwikkelen van gebouwen, vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoering 216 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.2.1 van het project. Door aan alle (prestatie)aspecten een score toe te kennen is het mogelijk – door optelling van alle gevonden scores – tot een totaalscore te komen. Omdat niet voor bedrijfspand huren in Breda alle gebruikers van een gebouw ieder aspect even belangrijk is, kan door introductie van wegingsfactoren het belang van de afzonderlijke aspecten worden benadrukt. Deze nalooplijsten zijn ontwikkeld voor: – hotels; – kantoorgebouwen; – industriële gebouwen; – schoolgebouwen; – winkels; – womngen; ziekenhuizen; bedrijfsterreinen. Uit voornoemde VKM’s kunnen op basis van het gewenste kwaliteitsniveau de te beoordelen aspecten worden opgehaald (zie figuur 7-6). Figuur 7-6 Voorbeeld uit de VKM van het aspect dakopeningen VASTGOEDMANAGEMENT Voorbeeld Uitdraai van een aspect dat in I BV is doorgevoerd en daarmee deel uitmaakt van het VKM. In de u itdraai staan weergegeven: 1. Projectgegevens en gebouwclassificatie 2. Codering bedrijfsruimte te huur te Groningen en naam: Hoofdgroep, Subgroep, Ruimte(categorie) en Aspect 3. Kwal iteitsoordeel 4. Kwal iteitslabel/onderhoudslabel van vastgoedbedrijf 5. Omschrijving van het aspect 6. Omschrijving van het kwa l iteitsoordeel 7. Afbeelding van het kwaliteitsoordeel 8. Regelgeving (artikelnummer en subartikelnummer) 9. Planmatigheid: Klachtenonderhoud of Mutatieonderhoud of Planmatig onderhoud of Contractenonderhoud of Kwal iteitsverbeterende maatregelen of Interieuronderhoud

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *