AFSTOTINGSFLEXIBILITEIT

AFSTOTINGSFLEXIBILITEIT

Zeker de kantoorpand te huur Eindhoven laatste decennia worden ondernemingen en organisaties in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische interne en externe omgeving. Fusies, overnames, verandering van productieprocessen en veranderende kantoorconcepten zijn aan de bedrijfspand huren Haarlem orde van de dag. De huisvestingsbe- hoefte volgt deze dynamiek. Met steeds kortere tussenpozen verandert de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar vierkante meters. Om de huisvestingssituatie af te stemmen op de actuele vraag, wordt gestreefd naar flexibiliteit. Alleen met een flexibel aanbod kan een optimale match tot stand worden gebracht tussen vraag en aanbod. De eigenaar-gebruiker is niet direct gebonden aan een bepaalde termijn dat hij gebruik moet maken van zijn huisvesting: hij is vrij om deze op enig moment af te stoten. De kleine kantoorruimte huren groningen transactiekosten vormen echter een belangrijke financiële beperking om (veelvuldig) te wisselen van eigendom. Zo is bij vrijwel elke eigendomsoverdracht de zogenaamde overdrachtsbelasting verschuldigd en worden substantiële makelaarskosten gemaakt. De huurder is gebonden aan de overeengekomen huurtermijn. Zoals eerder besproken, bedraagt deze in Nederland in het algemeen vijf jaar. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk tegen betaling van een vooraf overeengekomen vergoeding. Na afloop van de huurtermijn is de huurder vrij het gehuurde zonder extra kosten te verlaten of een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten voor hetzelfde object. Op korte en middellange termijn biedt huur veel flexibiliteit. Zeker in objecten waarin meerdere huurders zijn gehuisvest, is het mogelijk (tijdelijk) extra vierkante meters te huren of een aantal vierkante meters af te stoten. Een operational-leasecontract kent een langere termijn dan de bedrijfspand huren in Amersfoort gebruikelijke huurtermijn; minimaal vaak circa vijftien jaar. Daarnaast zijn opera- tionalleasecontracten tussentijds maar zeer moeizaam en slechts tegen hoge kosten te ontbinden. De gebruiker die het gebruik heeft gefinancierd met een dergelijke overeenkomst, is dus uitermate beperkt in zijn flexibiliteit op korte en middellange termijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *