Een degelijk saneringsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien de melding een geval van ernstige verontreiniging betreft, moet een dergelijk saneringsplan worden gemaakt dat in ieder geval inhoudt (art. 39 WEB): a een nadere beschrijving van de wijze waarop de sanering zal worden uitgevoerd; b een beschrijving van de effecten die met de te treffen saneringsmaatregelen worden beoogd, waaronder mede begrepen een kantoorruimte huren haarlem nadere beschrijving van de kwaliteit van de bodem die met de sanering zal worden bereikt; c indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig blijft: een beschrijving van beperkingen in het gebruik van de bodem of maatregelen die naar verwachting nodig zijn in het belang van de bescherming van de bodem, alsmede kantoorruimte huren tilburg een indicatie van de kosten van die maatregelen; d een begroting van de kosten van de sanering en een overzicht van de daarvoor beschikbare middelen; e indien de verontreinigde grond zal worden afgegraven of het verontreinigde grondwater zal worden onttrokken, de bestemming van die kantoorruimte huren breda grond of dat grondwater; f indien verontreinigde grond binnen het geval van de verontreiniging wordt verplaatst, een beschrijving van de omstandigheden waaronder dit gebeurt; g het tijdstip waarop de sanering naar verwachting zal zijn uitgevoerd; h indien de verontreiniging zich kan verspreiden en de saneringsmaatregelen zich uitstrekken over een periode van drie jaar of meer: 1° een overzicht van de tussentijds beoogde effecten, en de tijdstippen waarop Gedeputeerde Staten schriftelijk worden geïnformeerd omtrent de effecten van de kantoorruimte huren groningen getroffen maatregelen en in hoeverre deze overeenstemmen met de beoogde effecten; 2° een beschrijving van een andere methode om de beoogde effecten, bedoeld onder b, te bereiken, voor het geval de in het saneringsplan opgenomen methode niet tot die effecten zou leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *